Työmaatiedote 1 (23/2023)

NCC Suomi Oy on aloittanut Malmin kirkon peruskorjauksen. Parhaillaan on käynnissä työmaan perustaminen.

Työmaatilanne

Työmaan perustaminen etenee suunnitellusti. Työmaa-alue on aidattu, piha-alueen raivaukset on tehty sekä säilytettävät kasvit siirretty siirtopenkkiin. Purkutöiden ja sääsuojan rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän kesäkuun lopussa.

Työmaan vahvuus on noin 20 henkilöä.

Rakennuksen sisäpuolen suojaustyöt ovat käynnissä.

Työmaaparakkien asennus on käynnissä.

Työturvallisuus

  • Kaikilla työmaalla työskentelevillä tai työmaalla vierailevilla tulee olla NCC:n yleisen ohjeen mukaiset suojavarusteet.
  • Perehdytys: https://www.ncc.fi/liikekumppaneille/tyomaaperehdytys/
  • Työmaahan voi tarvittaessa olla yhteydessä työmaan verkkosivujen kautta ”Palaute -toiminnon” avulla.

 

Pyydämme huomioimaan työmaaliikenteen liikkuessanne työmaan läheisyydessä. 

Pahoittelemme rakennustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja häiriötä.