Työmaatiedote 4 (35/2023)

Työmaatilanne

Työmaan eri työvaiheet ovat edenneet vauhdikkaasti kesän jälkeen. Sisäpuolen purkutyöt ovat lähes valmiit ja kellarin ryömintätilaan on ajettu uutta kapilaarikatkona toimivaa pestyä sepeliä kohta lähes 200 kuutiota.

Julkisivun ja vesikaton purkutöistä on tehty noin puolet. Julkisivun tasoite- ja tiivistyssivistystöitä sekä vesikaton höyrynsulkukermin asennuksia onkin jo päästy aloittamaan ensimmäisillä alueilla.

Työmaan vahvuus on noin 30 henkilöä.

 

Julkisivun vanha sisäkuorimuuraus ennen pinnan ylitasoitusta ja tiivistystä.

Työmaan mittamiehet tarkistamassa mittoja.

 

Nostotöiden suorittaminen 6.9.2023 - 7.9.2023

Kunnantien alue rajataan sääsuojan vaiheen 2 nostotöiden ajaksi 6.9.2023 - 7.9.2023. (vastaavat järjestelyt kuin aiemmin kesäkuussa)

Mobiilinosturi pystytetään alla olevassa kuvassa esitetylle Kunnantien osuudelle. Noin sadan metrin alue katualueesta rajataan pois yleisestä käytöstä. Alueelle asennetaan väliaikaiset liikennejärjestelyt sekä järjestetään tarvittava liikenteenohjaus. Hälytysajoneuvoille ja inva-takseille on erikseen suunniteltu ajoreitti jalkakäytävän kautta saatettuna.

Väliaikaiset liikennejärjestelyt päättyvät viimeistään iltapäivällä 7.9.2023.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa ja häiriötä.