Työmaatiedote 2 (25/2023)

Työmaatilanne

Työmaan henkilöstö on siirtynyt käyttämään työmaata varten perustettuja työmaaparakkeja.

Rakennuksen sisäpuolella on käynnissä viimeiset suojaustyöt, kunnostettavien valaisimien taltiointi sekä talotekniikan irtikytkennät. Ulkopuolella asennetaan julkisivumuurauksen ja sääsuojan telinerakenteita.

Juhannuksen jälkeen työmaalla on tarkoitus aloittaa sisäpuolen purkutöitä ja asentaa ensimmäisenä työn alle tulevalle vesikaton alueelle sääsuoja.

Työmaan vahvuus on noin 20 henkilöä.

Urkujen suojaustyöt ovat käynnissä.

 

Nostotöiden suorittaminen 28.6.2023 - 29.6.2023

Kunnantien alue rajataan sääsuojan nostotöiden ajaksi 28.6.2023 - 29.6.2023.

Mobiilinosturi pystytetään alla olevassa kuvassa esitetylle Kunnantien osuudelle. Noin sadan metrin alue katualueesta rajataan pois yleisestä käytöstä. Alueelle asennetaan väliaikaiset liikennejärjestelyt sekä järjestetään tarvittava liikenteenohjaus. Hälytysajoneuvoille ja inva-takseille on erikseen suunniteltu ajoreitti jalkakäytävän kautta saatettuna.

Väliaikaiset liikennejärjestelyt päättyvät viimeistään iltapäivällä 29.6.2023.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa ja häiriötä.

Työmaa toivottaa hyvää juhannusta kaikille!