Mainingin koulun peruskorjaus elinkaarimallilla

Espoon Kivenlahdessa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu on rakennettu vuonna 1974. Täydellisessä peruskorjauksessa uusittiin koulun kaikki sisäpuoliset osat, talotekniikka ja runkoa täydentävät rakenteet. Koulu on osa NCC:n ja Espoon kaupungin elinkaarihanketta.

Mainingin koulu on elinkaarihanke. NCC on sitoutunut koulun ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon 25 vuodeksi. Elinkaariajattelun mukaisesti koulun ympäristöystävällisyyttä ja pitkän aikavälin säästöä lisättiin muun muassa maalämmön avulla. Nyt 12 kaivoa tuottaa rakennukseen lämpöä kaukolämmön lisäksi. Kouluun rakennettiin myös 40 m2 aurinkopaneeleja.

Kouluun tehtiin laajamittainen peruskorjaus. Vanhasta rakennuksesta jätettiin julkisivun ulkomuuraus, betonirunko ja osittain alapohjat, kaikki muu uusittiin. Moderni talotekniikka tuo nyt kouluun hyvän sisäilman ja sitä ohjataan tilakohtaisesti CO2 - ja lämpötila-antureilla. Rakennus on esteetön, valaistus automaattinen ja myös erityisesti tilojen moderniin esitystekniikkaan panostettiin.

Mainingin koulu on arkkitehtuurin professori Osmo Lapon suunnittelema. Peruskorjauksen pääsuunnittelijana toimi Tuomo Repo. Rakennuksen energia- ja elinkaaritarkastelun teki Optiplan Oy. Peruskorjaus oli kiinteähintainen kokonaisvastuu-urakka, johon kuului myös NCC:n suunnitteluvastuu.

Mainingin koulun oppilasmäärä on noin 500. Yhtenäisessä musiikki- ja tanssipainotteisessa peruskoulussa toimii ala- ja yläkoulu sekä kaksi esiopetusryhmää ja työväenopisto. Lisäksi rakennuksessa on runsaasti ilta- ja viikonloppukäyttöä liikuntasali-, ruokala- ja luokkatiloissa.