Viikkotiedote 20/2024

NCC rakentaa uuden yläkoulurakennuksen Liedon kaupungille. Rakennettava koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu, joka tarjoaa opetusta 7.–9. luokan oppilaille. Uusi koulurakennus valmistuu keväällä 2026

Työturvallisuus

Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia Koulumäen liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin. Kaikille turvallisen ympäristön takaamiseksi on osoitettuja kulkureittejä, ohjeistuksia ja liikenteen kielto-, opastus- ja varoitusmerkkejä on noudatettava! 

Jokaisen työmaalla työskentelevän ja vierailevan henkilön tulee käyttää NCC:n yleisen ohjeen mukaisia suojavarusteita.

Työmaalla suoritetaan viikoittain turvallisuusmittauksia. Maanrakennusvaiheessa suoritamme MVR-mittausta. Viikon 20 MVR mittaustulos oli 98,41%.

Työmaa-alueella on työajan ulkopuolella kameravalvonta!

Työmaatilanne

Käynnissä olevat työvaiheet:

  • Maanrakennus
  • Louhinta
  • Massanvaihto
  • Jätevesi- ja hulevesi järjestelmän rakentaminen
  • Louheen pois ajaminen tontilta

 

Valmistuneet työvaiheet:

  • Porapaalutus

 

Kuva: Louhintatyöt ja louheen poisajo jatkaa
 

Rakentavin terveisin

NCC Suomi Oy:n työmaan väki