Viikkotiedote 19/2024

NCC rakentaa uuden yläkoulurakennuksen Liedon kaupungille. Rakennettava koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu, joka tarjoaa opetusta 7.–9. luokan oppilaille. Uusi koulurakennus valmistuu keväällä 2026

Työturvallisuus

Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia Koulumäen liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin. Kaikille turvallisen ympäristön takaamiseksi on osoitettuja kulkureittejä, ohjeistuksia ja liikenteen kielto-, opastus- ja varoitusmerkkejä on noudatettava! 

Jokaisen työmaalla työskentelevän ja vierailevan henkilön tulee käyttää NCC:n yleisen ohjeen mukaisia suojavarusteita.

Työmaalla suoritetaan viikoittain turvallisuusmittauksia. Maanrakennusvaiheessa suoritamme MVR-mittausta. Viikon 19 MVR mittaustulos ulkopuolisessa kalibrointimittauksessa oli 98,36%.

Työmaa-alueella on työajan ulkopuolella kameravalvonta!

Työmaatilanne

Käynnissä olevat työvaiheet:

  • Maanrakennus
  • Louhinta
  • Jätevesi- ja hulevesi järjestelmän rakentaminen
  • Porapaalutus
  • Louheen pois ajaminen tontilta

 

Räjäytystyöstä annetaan alueella äänimerkki:

  • Katkonainen äänimerkki 60 sekuntia, ilmoittaa vaarasta eli tulevasta räjäytyksestä
  • Yhtenäinen äänimerkki 30 sekuntia, ilmoittaa että vaara on ohi 
Kuva: Porapaalutustyöt aloitettu
Kuva: Louhitun louheen poisajaminen tontilta käynnissä.
Kuva: Lukiorakennuksen viereisen rakolinjan louhinta loppusuoralla