Kuninkaantien lukio ja Keski-Espoon uimahalli

Kuninkaantien lukio on Espoon ensimmäinen elinkaarikoulu vuodelta 2003, jossa NCC on sitoutunut ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon noin 25 vuodeksi Arandur Oy –projektiyhtiön kautta.

Kohde on Suomen ensimmäisiä talonrakennushankkeena toteutettuja elinkaarikohteita. Arandur Oy:n osakkaita ovat NCC, Caverion (ent. ABB) ja Sodexo tasaosuuksin osallistuen kukin erikoisosaamisensa puitteissa rakennus- ja ylläpitopalvelun tuottamiseen. Kohteen elinkaaripalveluissa on erikseen mukana myös rahoitus, joka kattaa mm. investoinnin rahoittamisen ja kiinteistön omistamisen palvelujakson aikana.

Kohteen suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin kokonaisvastuu-urakkana, jossa suunnittelijoina ja aliurakoitsijoina käytettiin maamme eturivin toimijoita opetusrakennusten osalta. Kohteen pääsuunnittelijana oli Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy.

Kuninkaantien lukion oppilasmäärä on noin 500. Lukio on erittäin suosittu espoolaisten keskuudessa korkean tasonsa, tilojensa, hyvän ilmapiirinsä sekä informaatioteknologia- ja mediapainotteisen opetuksen ansiosta. Lukion ohella kiinteistössä toimivat myös suositut liikunta- ja uimahallit. Etenkin uimahalli on kävijämäärältään ja suosioltaan ylittänyt odotukset huomattavasti. Lisäksi rakennuksissa on runsaasti ilta- ja viikonloppukäyttöä em. tiloissa niiden keskeisen sijainnin ja käyttötarkoituksen vuoksi.

Arandur Oy:n (NCC:n) ylläpito- ja kunnossapitopalveluihin sisältyvät 25 v. ajan:

 • Manageeraus / tekninen isännöinti
 • Ulkoalueiden hoito ja ylläpito
 • Korjaus- ja ylläpitopalvelut
 • PTS- ja vuosikorjaukset
 • Kiintokalusteet
 • Irtaimisto ja opetusvälineet
 • Ruokala-, kahvio- ja vahtimestaripalvelut
 • Erikseen sovittavat käyttäjäpalvelut

Järjestelmällisen toiminnan eli ylläpitosuunnitelmien, säännöllisten huoltojen ja kunnostuksen sekä jatkuvan seurannan etuina hankkeissa saavutetaan mm.:

 • Terveyshaitat vähenevät
 • Kalliit ja akuutit korjaukset vältetään
 • Rakennusosien käyttöikä pitenee.
 • Kiinteistönhoidon kustannukset vähenevät
 • Energiakustannukset ja vedenkulutus vähenevät
 • Käyttömukavuus lisääntyy
 • Kiinteistön arvo säilyy paremmin