Työmaatiedote 14 (vko 22/2024)

Työmaaympäristön turvallisuus

Tämän viikon aikana työmaan lopulliset vesi- ja viemäriliittymät Abraham Wetterin tien risteyksessä saadaan valmiiksi. Liittymän tekeminen vaikuttaa hetkittäin ajoliikenteeseen ja liikennettä tullaan ohjaamaan tarpeen mukaan. 

Tapahtumat

Työmaalle on saapunut työmaan uusi maskotti nimeltään  Kaninen Finen. Työtehtäviin kuuluu muun muassa rakennustöiden valvominen ja tarkastaminen. Ensimmäisenä työpäivänä Kaninen Finen sai työvaatteet, joilla varmistetaan turvallinen liikkuminen ja työskentely työmaalla. 

Viimeiset betonielementit on nyt saatu asennettua ja tällä viikolla tehdään viimeinen ontelokentän valu. Kuistien teräsrunkojen asennus alkaa tällä viikolla. Ilmanvaihtourakoitsijan työt alapohjassa ovat lähes valmiit, jonka jälkeen urakoitsija siirtyy kerroksiin asentamaan yleiskannakkeita IV-putkille.

Aikataulu