Helsingin Itämerenkadun toimistotilojen muutoskorjaukset

Ruoholahdessa uudistettiin 1990-luvulla valmistuneen kiinteistön toimitilat useiden käyttäjien tarpeisiin. Tilat omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Tilamuutoksia tehtiin neljään kerrokseen kahdessa vaiheessa.

Rakennus on 90-luvun loppupuolella valmistunut alun perin Nokian tutkimuskeskukseksi ja sijaitsee erinomaisella paikalla liikenteellisesti ja yritysverkostoitumisen osalta. Jo lähtötasoltaan korkeatasoiset tilat modernisoitiin muutosten myötä rahoitusalan pääkonttoritasoiseen käyttöön sopiviksi. Sekä teknisten järjestelmien että sisustusratkaisujen osalta tilat edustavat tämän hetkistä korkeinta käytössä olevaa laatutasoa. Tilat korjattiin kahdessa osassa. Ensimmäisen vaiheen tilat korjattiin Finanssialan Keskusliitto FKL:n, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto TVL:n, Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA:n ja Vakuutuskeskuksen käyttöön. Toisen osan kolme kerrosta korjattiin Handelsbankenin käyttöön.

Rakennuksen muut käyttäjät huomioitiin

Laajat muutoskorjaustyöt toteutettiin käytössä olevassa rakennuksessa muiden rakennuksen vuokralaisten häiriöt minimoiden. Hankkeen aikana kehitettiin rakennuksen käyttäjille erityinen hiljaisuusnappula, jota painamalla saatiin välittömästi yhteys pääurakoitsija NCC:n työnjohtoon. Kohteessa hyödynnettiin sekä tarjousvaiheessa että työmaavaiheessa mallintamista 3D-suunnittelun avulla rakennustyömaan toteutuksen ja erityisesti logististen erityiskysymysten suunnittelemiseksi sekä toteuttamiseksi. Työmaan tavara- ja henkilöliikenteen häiriöt vuokralaisille kyettiin käytännössä poistamaan.

Asiakasta kuunnellen

NCC:n urakkakokonaisuuteen kuuluivat rakennustekniset ja talotekniset työt purkutöistä käyttövalmiuteen asti. Lisäksi kohteen olemassa oleville ja tuleville vuokralaisille toteutettiin huomattava määrä käyttäjämuutoksia.
Töiden aikana ja valmistuttua saavutettiin hankkeessa korkea asiakastyytyväisyys sekä kiinteistön omistajan että vuokralaisten osalta, mitä kuvaa hyvin myös seuraavan vaiheen toteuttaminen pääosin samalla työmaa- ja projektiryhmällä.