Helsingin yliopiston monipuoliset tilat vaativat osaavan korjausurakoitsijan

Olemme toimineet Helsingin yliopiston rakennusten korjaus- ja muutostöissä puitejärjestelyn ja erilliskohteiden urakoitsijana jo yli kymmenen vuotta. Esimerkiksi työtekniikan, entisöintitarpeiden, käyttäjäturvallisuuden ja laitostoimintojen takia osa tiloista asettaa korjaustöille erittäin korkeat vaatimukset.

Sopimuksen tilaajana toimivaan hankintarenkaaseen kuuluvat Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston rahastot ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy sekä niiden omistamat kiinteistöyhtiöt. Sopimuksen piirissä on näin ollen tiloja yhteensä noin 600 000 hm2, joista pääosa sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Noin 40 % yliopiston tiloista on opetus-, tutkimuslaboratorio- ja erityistiloja ja noin 30 % toimistotyötiloja. Rakennuskanta on eri-ikäistä ja osa rakennuksista on suojeltuja tai teknisiltä käyttövaatimuksiltaan erittäin korkeatasoisia.

Mielenkiintoisia ja vaativia korjauskohteita

Tiloissa tehtävät työt ovat olleet eriasteisia rakennusten sisä- ja ulkopuolisia korjaustöitä, toiminnallisia tilamuutoksia, tilojen modernisointia ajanmukaisiksi sekä kunnossapitoluonteisia korjaustöitä. Meille on muodostunut pitkä kokemus korjaustöistä vilkkaassa käytössä olevissa rakennuksissa, joissa osassa korjaustyöt ovat erittäin vaativia mm. työtekniikan, entisöintitarpeiden, käyttäjäturvallisuuden ja laitostoimintojen takia. Näistä esimerkkejä ovat suojellut entisöitävät rakennukset sekä laboratorio- ja hoitotilat.

Viime vuosien merkittävimpiä kohteita ovat olleet Kumpulan kampuskirjaston tilamuutokset, Minervan ja Athenan opetustilojen korjaukset Siltavuorenpenkereen alueella, ns. Vanhan Leipätehtaan tilojen muutokset Sörnäisissä sekä Maatalousmuseon ja Eläinsairaalan korjaukset Viikissä.

NCC:n urakkakokonaisuuteen kuuluvat rakennustyöt tiiviissä yhteistyössä yliopiston valitsemien suunnittelu- ja taloteknisten urakoitsijakumppaneiden kanssa sekä hankkeiden työturvallisuuden koordinointi. NCC:n projektinjohtotaito, kyky ohjata suunnittelua, hankintaverkosto, talotekniikan koordinointi sekä koeteltu työmaatoiminnan ja rakentamisen osaaminen yhdistettynä joustavaan asiakaspalveluun ja elinkaariosaamiseen ovat edistäneet yhteistoimintaurakoinnin jatkumista näin pitkään.

(Kuvat: Helsingin yliopisto/Linda Tammisto, Nina Finell)