Harppuunakortteli, Turku

Rakennamme kivenheiton päähän Turun linnasta uniikkia asuinkohdetta, Harppuunakorttelia. Rakenteilla ovat Harppuunan Meripoiju ja Harppuunan Ankkuri, jotka ovat molemmat noin sadan asunnon kokonaisuuksia. Korttelin ensimmäinen talopari, Harppuunan Puosu valmistui keväällä 2019. Työmaa noudattaa NCC:n Vastuullinen työmaa -toimintamallia, jossa pyritään rakentamaan entistä tehokkaammin kestävän kehityksen näkökulmasta.

Harppuunakortteli on tuhannen asukkaan uudiskohde, joka tarjoaa asukkailleen persoonallisia koteja eri elämänvaiheisiin. Kortteli sijaitsee lähellä Turun linnaa, ja Turun keskustaan on matkaa vain muutama kilometri. Harppuunakortteli tulee pitämään sisällään kaksitoista kerrostaloa, keskellä sijaitsevan Korttelitalon ja pihakannen alla sijaitsevan Harppuunaparkin. Kohde rakennetaan allianssiurakkana.

NCC rakensi Harppuunakortteliin keväällä 2019 valmistuneen Harppuunan Puosun, keväällä 2020 valmistuneen Harppuunan Majakan sekä alkuvuonna 2021 valmistuneen Harppuunan Ankkurin.Viimeisin talopari on Harppuunan Meripoiju, joka valmistui keväällä 2022. Harppuunakortteliin tulee erikokoisia asuntoja aina kompakteista yksiöistä tilaviin neliöihin asti. Noin sadan asunnon, kahden talon ja niitä yhdistävän porrashuoneen kokonaisuuksissa on hyödynnetty tilan kaikki neliöt innovatiivisesti ja asunnon luonnonvalon määrä on pyritty maksimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisessa asunnossa on poikkeuksellisesti kaksi poistumistiereittiä erillisiin poistumistieportaisiin ja asuntojen turvallisuuteen on suunnittelussa kiinnitetty erityistä huomiota.

Ensimmäisenä rakensimme Harppuunakorttelin hehtaarin kokoisen autohallin, jonka sisäpuoli toimii korttelin valmistuttua talojen suljettuna sisäpihana sisältäen mm. juoksuradan. Koko korttelin kokonaisala on noin kolme hehtaaria.

Kestävän kehityksen näkökulmat huomioon

Korttelin energiaomavaraisuus on korkea, sillä energiaa tuotetaan yli 70 maalämpökaivon ja talojen katoille sijoitettavien aurinkosähköpaneelien avulla. Pihakannen lämmöneristeenä ja kevennyksenä on käytetty vaahtolasia. Kyseessä onkin toistaiseksi Suomen toiseksi suurin vaahtolasikohde. Parkkihallin alapuolinen vaahtolasikerros toimii Suomen suurimpana hulevesien viivytyskenttänä, mikä on ratkaisuna varsin poikkeuksellinen. Pihakannen lumensulatus toteutetaan energiatehokkaasti ilma-vesilämpöpumpuilla.

Erityisen Harppuunakorttelista tekevät myös autoton ja turvallinen sisäpiha, toiminnallisuuteen aktivoiva pihapiiri sekä korttelin keskelle rakennettu Korttelitalo – kaikkien asukkaiden yhteistoimintatila yleistiloineen ja erilaisine saunoineen. Kortteliin suunniteltu palveluverkko on asukkaita palveleva järjestelmä, esimerkiksi saunan ja yhteistilojen varaamiseen ja oman asunnon tietojen tarkasteluun. Asuntojen huoneistojakauma ja tilaratkaisut on suunniteltu siten, että ne soveltuvat kaiken ikäisille ja ovat joustavia elämän muutoksissa.

Hanke toteutetaan NCC:n Vastuullinen työmaa -toimintamallin mukaisesti. Malli kattaa kaikki kestävän kehityksen näkökulmat työmaalla kooten vastuulliset teot konkreettisiksi ja mitattaviksi toimenpiteiksi. Harppuunakorttelin työmaan tavoitteena on muun muassa vähentää kaivinkoneiden ja kuorma-autojen joutokäyntiä, kehittää työmaan jätehuoltoa ja viestiä sidosryhmien kanssa muun muassa sosiaalisen median kanavissa.

Palaute