Harjun kampusalueen peruskorjaus ja laajennus, Jyväskylä

NCC toteutti noin 20 000 bruttoneliön hankkeen projektinjohtourakoitsijana. Kahden ja puolen vuoden mittaisessa hankkeessa toteutettiin vanhan opetusrakennuksen peruskorjaus sekä uuden liikuntarakennuksen rakennustyöt.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle hanke oli merkittävä. Vanhan päärakennuksen peruskorjauksen lisäksi purettiin vanha mediapaja kokonaan ja rakennettiin sen tilalle uusi liikuntarakennus. Kokonaisuus oli kooltaan ja laajuudeltaan mittava.

Tärkeimpänä hyvä sisäilma

Peruskorjaus oli jopa poikkeuksellisen perusteellinen. Aiemmasta talosta jäi jäljelle käytännössä vain runko sekä suojeltu julkisivumuuraus. Myös perustuksista osa purettiin ja uusittiin peruskorjaustöiden yhteydessä. Hankkeessa oli mukana myös Museovirasto, sillä rakennuksen julkisivut olivat suojeltuja.

- Ykkösprioriteetti oli varmistaa valmiin rakennuksen hyvä sisäilma. Otimme paljon mikrobinäytteitä, joilla pystyimme varmistamaan purkutöiden laadullisen onnistumisen. Jälleenrakennusvaiheessa vanha vaippa tiivistettiin ikään kuin pulloksi, jotta ilma ei pääse liikkumaan vanhoja rakenteita pitkin. Tiivistystyöt olivat kaikkine siihen liittyvin työvaiheineen yksi suuri kokonaisuus, kertoo työpäällikkö Ilkka Kujala NCC:ltä.

Yhteistyöllä laadukkain ja kustannustehokkain ratkaisu

Hankkeen suurimpia yksittäisiä työvaiheita olivat nimenomaan purku- ja tiivistystyöt, joilla pystyttiin varmistamaan valmiin rakennuksen olosuhteiden tasaisuus sekä rakennuksen tiiviys, sekä siten välttämään mikrobihaitat. NCC ja koulutuskuntayhtymä olivat tehneet aiemmin yhteistyötä kahdessa muussakin hankkeessa, joista pystyttiin ammentamaan tärkeää oppia Harjun kampuksella tehtyihin töihin.

- Toimintatavat ja -tyylit ovat hioutuneet hyvin, jotta tiedetään, millä päästään oikeaan lopputulokseen. Kokemuksen kautta pystymme yhdessä suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa valitsemaan parhaat mahdolliset vaihtoehdot, Kujala sanoo.

Osapuolten sujuva yhteistyö näkyi päätöksenteossa. Esimerkiksi tiivistystöitä varten suunniteltiin ja tehtiin viisi eri mallia, joista pystyttiin yhdessä valikoimaan laadun ja kustannustehokkuuden kannalta paras ratkaisu. Mallien ja vaihtoehtojen kautta toimittiin läpi projektin, kun valittiin esimerkiksi pintamateriaaleja. Menetelmä on projektinjohtomallin keskeisiä vahvuuksia ja mahdollisti suunnitelmien yhteisen muokkaamisen hankkeen edetessä.

Korjaustöitä käytössä olevassa rakennuksessa

Purkutyön kannalta haasteena oli pitkä rakennus, jonka keskeltä purettiin osa alkuvaiheessa kokonaan pois. Talotekniikka kuitenkin kulki rakennuksen läpi, minkä vuoksi tehtiin ennakkotöitä talon ulkopuolella talotekniikan ohittamiseksi.

- Teimme töitä rakennuksen keskellä, mutta molemmissa päissä opetus oli kuitenkin käynnissä, eli talon piti pysyä toiminnassa. Kaikki elintärkeät asiat kulkivat talon keskeltä, joten siirsimme sähköt, vedet ja lämmöt rakennuksen ulkopuolelle ja vasta sitten päästiin toimimaan sisällä, Kujala kertoo.