Haartmaninkatu 1, Helsinki

Entisen työterveyslaitoksen tiloihin Helsingin Meilahdessa tehtiin laajat rakenteelliset peruskorjaustyöt ja rakennuksen talotekniikka uusittiin kokonaan. Tilat muokattiin aivan uuteen käyttöön ja ne toimivat nyt suun terveydenhuollon ja hammaslääketieteen koulutuksen tiloina.

NCC remontoi Meilahden sairaala-alueelle suun terveydenhuollon ja hammaslääketieteen tiloja erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöille. Uusi Husin, Helsingin yliopiston ja kaupungin yhteinen, laajasti palveleva Suu- ja hammaskeskus kokoaa yhteen hammashoidon palveluja ja osaamista kiireettömästä hoidosta päivystykseen, erikoishoitoon ja kirurgiaan. Tiloissa myös koulutetaan tulevia hammaslääkäreitä.

Hankkeeseen kuului Helsingin Haartmaninkadulla sijaitsevan rakennuksen vuonna 1951 valmistunut vanha osa ja vuonna 2013 valmistuneen laajennusosan kaksi alinta maanpäällistä kerrosta sekä kellarikerros. Rakennuksen vanhaan osaan tehtiin laajat rakenteelliset peruskorjaustyöt, talotekniikka uusittiin täysin ja iv-konehuoneet katolla rakennettiin uudelleen. Myös rakennuksen uudemman osan kellaritiloja muutettiin uuteen käyttöön. Asemakaavassa rakennus on suojeltu sr-2 merkinnällä. Käytännössä suojelu kattoi julkisivut ja tietyt porras­huoneet, portaikkoja ja auditorion aulan.

Purkutyöt suunniteltua laajemmat

Rakennuksen kunto yllätti ja välipohjaholvit olivat huomattavasti huonommassa kunnossa kuin alun perin oli arvioitu. Purkutyöt olivatkin oletettua laajemmat, mikä venytti aikataulua. Aikatauluun vaikuttivat myös haitta-aineet, joita löytyi työn edetessä huomattavasti enemmän ja hankalammista paikoista kuin alustavien tutkimusten pohjalta arvioitiin.

Periaatteena oli, että kaikki mahdolliset haitta-­aineet ja muut mahdolliset riskirakenteet poistetaan kokonaisuudessaan. Vanhan osan kaikki välipohjan kotelolaatan alapohjat avattiin kokonaan ja vanhat muottilaudoitukset ja haitta-aineita sisältävät materiaalit yms. purettiin pois ja pinnat puhdistettiin hiekkapuhaltamalla.

Enemmän tilaa LVI-tekniikalle

Kohteeseen rakennettiin kaksi teräsrunkoista IV-konehuonetta. Kohteen vanha IV-konehuone purettiin kokonaan ja vesikattoa korotettiin, jotta LVI-tekniikalle saatiin enemmän tilaa. Toisessa IV-konehuoneessa on nyt myös korotettu vesikatto.

Näiden konehuoneiden ja rakennukseen tulleiden uusien LVI-kuilujen vuoksi rakennuksen vanhaa betonirakennetta vahvistettiin. Kohteeseen myös paikallavalettiin uusia runkorakenteita, hissikuilu ja kaksi jäykistävää seinää.

Mallitilojen avulla käyttäjien tarpeet huomioon

Käyttäjiksi tiloihin tuli kolme toimijaa, mikä toi oman haasteensa suunnitteluun, sillä jokaisella osapuolella oli omat toiveet ja tarpeet tuleville tiloille. Siksi hankkeen alkuvaiheessa Helsingin Yliopiston Hammasklinikan tiloihin toteutettiin kohteen mallitilat. Myös Haartmaninkadun työmaalle toteutettiin myöhemmin vastaavat mallit, joissa huomioitiin jo Ruskeasuolla havaitut muutostarpeet ja testattiin talotekniikan yhteensovitusta olemassa oleviin, mitoitukseltaan tiukkoihin rakenteisiin.

Mallihuoneiden avulla pystyttiin paremmin kartoittamaan käyttäjien tarpeet, varmistamaan tilojen toiminnallisuus sekä yhteensovittamaan suunnittelijoiden, tilaajan ja käyttäjän näkemykset. Lisäksi hankkeen kehitysvaiheessa, suunnittelunohjauksen tukena, työskenneltiin säännöllisesti yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa Big Room -työskentelytapoja hyödyntäen.