Fredriksberg, Helsinki

Fredriksberg muodostuu neljästä toisiinsa kytketystä toimistotalosta, jotka rakennetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe, Fredriksberg A, valmistui keväällä 2018, seuraavat, B- ja C-talot valmistuivat toukokuussa 2020. Nyt rakenteilla oleva D-talo valmistuu kesällä 2022.

Hyvä Fredriksbergin naapuri!

Fredriksberg D-talon rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Seuraavana merkittävänä työvaiheena haluamme tiedottaa seuraavaa:

Kaivantojen tuenta aloitetaan lyömällä maahan teräsponttiseinät. Nämä työt alkavat arviolta 23.9.2020 ja jatkuvat noin kahden viikon ajan. Tästä aiheutuu meluhaittaa lähiympäristöön. Pyrimme minimoimaan aiheuttamamme haitat.

Käynnissä oleviin työvaiheisiin, turvallisuuteen tai muihin rakennustyömaatamme koskeviin asioihin liittyen voitte ottaa yhteyttä työmaan numeroon 010 507 8333 tai täyttää alla olevan lomakkeen.

Työmaan yhteyshenkilöt:

  • Vastaava työnjohtaja Jari-Pekka Valtonen
  • Työpäällikkö Jyrki Kanto

Palaute

Anna palautetta työmaalle