Haukiputaan alakoulu, Haukiputaan lukio ja Länsituulen päiväkoti

NCC on sitoutunut Haukiputaan elinkaarikoulujen ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon 23-25 vuodeksi. Elinkaariajattelun mukaisesti ympäristöystävällisyyttä ja pitkän aikavälin säästöjä lisättiin muun muassa hyvällä suunnittelulla, rakentamisella ja ylläpidon järjestelyillä.

Uudisrakennukset toteutettiin Haukiputaan vilkkaaseen keskustaan kahdelle tontille. Kasvavan alueen yhteydessä palveluille on voimakasta kysyntää. Lukio ja päiväkoti toimivat samalla tontilla ja yhtenäisperuskoulu omallaan. Länsituulen päiväkodissa on hoidossa yhteensä yli 200 lasta kuudessa eri kotipesässä. Päiväkodissa on myös aamu- ja iltavuoron päivähoitoa sekä avointa varhaiskasvatusta kotihoidossa oleville lapsille. Haukiputaan lukiossa on n. 500 oppilasta. Lukiossa painotetaan mm. kansainvälisyyttä ja kieliopintoja. Haukiputaan koulun elinkaarirakennuksessa opiskelee n. 400 alakoulun oppilasta.

Moderni talotekniikka tuo nyt tiloihin hyvän sisäilman ja sitä ohjataan tilakohtaisesti CO2- ja lämpötila-antureilla. Rakennukset ovat esteettömiä, valaistukset automaattisia ja myös erityisesti useiden tilojen moderniin esitystekniikkaan ja liikuntavälineisiin panostettiin. Tulevaa oppimista erinomaisesti tukeneet suunnitteluratkaisut olivat tärkeä valintaperuste NCC:n elinkaaritarjoukselle.

NCC suunnitteluvastuulla olevien rakennusten suunnittelussa käytettiin sekä paikallisia että maamme eturivin koulusuunnittelijoita. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy. Rakennuksen suunnitteluvaiheen energia- ja elinkaaritarkastelut teki Optiplan Oy. Uudisrakennukset olivat investointiosiltaan kiinteähintaisia kokonaisvastuu-urakoita.

Kouluun ja lukioon toteutettiin laajamittaiset liikuntahallit. Rakennuksissa ja pihojen kenttäalueilla on runsaasti ilta- ja viikonloppukäyttöä mm. liikunta-, ruokailu- ja luokkatiloissa.

NCC:n ylläpito- ja kunnossapitopalveluihin sisältyvät 23 - 25 vuoden ajan:

 • manageeraus / tekninen isännöinti
 • ulkoalueiden hoito ja ylläpito
 • siivouksen valvonta
 • korjaus- ja ylläpitopalvelut
 • PTS- ja vuosikorjaukset
 • kiintokalusteet
 • erikseen sovittavat käyttäjäpalvelut.

Järjestelmällisen toiminnan eli ylläpitosuunnitelmien, säännöllisten huoltojen ja kunnostuksen sekä jatkuvan seurannan etuina hankkeissa saavutetaan mm.:

 • Terveyshaitat vähenevät.
 • Kalliit ja akuutit korjaukset vältetään.
 • Rakennusosien käyttöikä pitenee.
 • Kiinteistönhoidon kustannukset vähenevät.
 • Energiakustannukset ja vedenkulutus vähenevät.
 • Käyttömukavuus lisääntyy.
 • Kiinteistön arvo säilyy paremmin.