Espoon elinkaarikoulut

NCC on sitoutunut vuosina 2011 – 2015 Soukan, Mainingin ja Karakallion koulujen sekä Espoonlahden lukion ylläpitoon ja kiinteistön huoltoon noin 20-25 vuodeksi.

Elinkaariajattelun mukaisesti osassa kouluista ympäristöystävällisyyttä ja pitkän aikavälin säästöä lisättiin muun muassa maalämmön avulla. Nyt maalämpökaivot tuottavat rakennukseen energiaa kaukolämmön lisäksi. Lisäksi osaan kouluista on asennettu myös aurinkopaneeleja.

Kouluihin tehtiin laajamittainen peruskorjaus. Vanhoista rakennusosista jätettiin mm. julkisivuosia, betonirunko ja osittain alapohjat, kaikki muu uusittiin. Moderni talotekniikka tuo nyt kouluihin hyvän sisäilman ja sitä ohjataan tilakohtaisesti CO2- ja lämpötila-antureilla. Rakennukset ovat esteettömiä, valaistukset automaattisia ja myös erityisesti useiden tilojen moderniin esitystekniikkaan panostettiin.

NCC suunnitteluvastuulla olevien koulujen peruskorjauksessa käytettiin maamme eturivin koulusuunnittelijoita. Rakennusten energia- ja elinkaaritarkastelut teki Optiplan Oy. Peruskorjaukset olivat investointiosiltaan kiinteähintaisia kokonaisvastuu-urakoita.

Koulujen oppilasmäärät vaihtelevat 400 ja 600 oppilaan välillä. Eri kouluissa on opetuksessa erilaisia painopistealueita mm. näytelmä- musiikki-, tanssi- ja luonnontiedepainotusten osalta. Lukio-, ala- ja yläkouluopetuksen lisäksi tiloissa toimivat myös iltapäiväkerhot, esiopetusryhmät ja työväenopisto. Lisäksi rakennuksissa on runsaasti ilta- ja viikonloppukäyttöä liikuntasali-, ruokala- ja luokkatiloissa.

NCC:n ylläpito- ja kunnossapitopalveluihin sisältyvät keskimäärin 20-25 v. ajan:

 • Manageeraus / tekninen isännöinti
 • Ulkoalueiden hoito ja ylläpito
 • Korjaus- ja ylläpitopalvelut
 • PTS- ja vuosikorjaukset
 • Irtaimisto ja opetusvälineet
 • Erikseen sovittavat käyttäjäpalvelut

Järjestelmällisen toiminnan eli ylläpitosuunnitelmien, säännöllisten huoltojen ja kunnostuksen sekä jatkuvan seurannan etuina hankkeissa saavutetaan mm.:

 • Terveyshaitat vähenevät
 • Kalliit ja akuutit korjaukset vältetään
 • Rakennusosien käyttöikä pitenee.
 • Kiinteistönhoidon kustannukset vähenevät
 • Energiakustannukset ja vedenkulutus vähenevät
 • Käyttömukavuus lisääntyy
 • Kiinteistön arvo säilyy paremmin