Helsingin yliopiston Chemicumin peruskorjaus

NCC oli mukana sekä suunnittelussa että toteutuksessa, kun Helsingin yliopiston kemian osaston B- ja A-osat peruskorjattiin. Chemicumin nimeä kantavat tilat ovat osa Helsingin yliopiston Kumpulan kampusta ja alkuperäinen rakennus oli valmistunut vuonna 1995.

Hankkeet toteutettiin projektinjohtourakoina vuosina 2014–2016. Ilmanvaihtokonehuoneet uusittiin ja laajennettiin ja talotekniikasta uusittiin pääosa, minkä lisäksi tehtiin sisäpuolisia tilajärjestelyjä ja sisäpinnat kunnostettiin.

Hanke alkoi B-osan osalta keväällä 2014. B-osan työt toteutettiin neljässä eri vaiheessa sovitun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Rakennus kykeni lisäksi jatkamaan toimintaansa koko hankkeen ajan. B-osan töiden loppuvaiheessa aloitettiin neuvottelut A-osan kehitysvaiheesta ja toteuttamisesta, minkä osalta päästiin aloittamaan työt joulukuussa 2015. Tilaajan tyytyväisyys ensimmäiseen osaan oli keskeistä ja sama työmaatiimi NCC:ltä jatkoi myös jälkimmäiseen osaan.

Tilat peruskorjattiin tiiviissä yhteistyössä

Chemicumin hankkeessa korostui jatkuvasti toimiva yhteistyö, joka saatiin sujumaan alusta asti. Kun molemmilta puolilta samat henkilöt olivat mukana molempien vaiheiden töissä, yhteisten tavoitteiden eteen tehtiin määrätietoisesti töitä samassa veneessä. Lopputuloksena Chemicumin molempien osien peruskorjaukset saatiin toteutettua peräjälkeen noin kahden ja puolen vuoden jaksolla aikataulutavoitteiden mukaisesti – kustannustavoitteet jopa alittaen.