Auroran koulu, päiväkoti ja neuvola, Espoo

Espoon Lippajärvelle valmistui kesällä 2016 uusi Auroran koulurakennus vanhan tilalle. Se on valmistuessaan Espoon energiatehokkain rakennus ja suunniteltu tarkoin ympäröivään luontoon sopivaksi. Suunnittelussa on huomioitu uuden opetussuunnitelman toiveet.

Arkkitehdit Niklas Sandås ja Claudia Auer suunnittelivat Auroran koulun osaksi ympäröivää, arvokasta kartanometsäluontoa. Rakennuksen ympärillä vanhoja tammia säästettiin ja rakennus on maastoon sulautuva kaltevan katon ja maisemaikkunoiden kanssa. Rakennus on niin sanottu monitoimirakennus, jossa toimivat koulun lisäksi esikoulu ja päiväkoti sekä neuvola. Yksikerroksinen osa on päiväkodille ja koulun puolella on kolme kerrosta. Koulussa lapsia on noin 350 ja päiväkodin puolella 200. Tiloja voidaan hyödyntää ilta-aikaan harrastuksille.

Energiatehokkuus huipussaan

Auroran katto kallistuu voimakkaasti etelä-lounaaseen. Alumiinihuopakatolle on sijoitettu aurinkopaneeleita. Talon muodolla on ollut suunnittelussa merkitystä, kun tavoitteena on ollut lähes nollaenergiaratkaisu. Aurorassa on niin sanottu syvä runko ja talo on erittäin tiivis. Ulkoseinien tiiveys on varmistettu betonisella sisäkuorella, jonka ulkopuolella on polyuretaanieriste. Ulkovaippa on julkisivulevyä ja tiilimuurausta. Ilmanvaihto on merkittävässä roolissa, eikä sitä siksi saa milloinkaan täysin pysäyttää. Rakennuksessa on tilakohtaisia lämpö- ja hiilidioksiditunnistimia. Myös päivänvaloa on hyödynnetty tilasuunnittelussa. Puut auttoivat suunnittelua varjostusten luomisessa isojen lasipintojen edessä. Esimerkiksi avoimesta ruokasalista on upeat, suuret ikkunat puiston suuntaan, tammien katveeseen. Eteläpuolen ikkunoissa räystäsratkaisu suojaa ylilämpenemiseltä kesällä, mutta talvella se päästää alempaa paistavan auringonvalon sisään. Lämpöä jaetaan sekä patterein että lattialämmityksellä. Poistoilman lämmöstä otetaan talteen lähes 80 prosenttia. Kaikkea energiaa ei tarvitse kuitenkaan tuottaa itse, vaan lämmittämiseen voidaan tarvittaessa käyttää myös kaukolämpöä.

Hienoa arkkitehtuuria

Auroran koulu suunniteltiin juuri voimaan tulleen, uuden opetussuunnitelman mukaisesti joustavaksi, monikäyttöiseksi ja yhteisöllisyyttä lisääväksi. Arkkitehdit tähtäsivät suunnittelussaan luovan ilmaisun ja työskentelyn tukemiseen. Ruoka- ja juhlasalina toimii yhteinen, avoin tila. Se on myös rakennuksen keskus. Tilan lattia on näyttävää saarnista valmistettua öljykäsiteltyä massiivipuuparkettia. Puusomisteet ja betoniseinät vaihtelevat vuoroittain. Akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta ilmapiiri pysyy rauhallisena. Esimerkiksi liikuntasalissa on akustiikkalevyjä estämässä betonipintaa kaikumasta. Joustavuus tarkoittaa, että tiloja voidaan yhdistää ja erottaa toisistaan joko väliseinien tai kalusteratkaisujen avulla. Tämä tukee erikokoisissa ryhmissä työskentelyä. Aurorassa on paljon paikallavalettua betonia ja betonirungon pintakuviota on myös jätetty monessa kohtaa näkyviin. Puun ja betonin lisäksi on paljon läpinäkyvyyttä lisääviä lasiovia ja –seiniä. Puumateriaalina on käytetty mäntyä ja tammea.