Athenaeumin peruskorjaus, Jyväskylä

Peruskorjasimme kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäellä sijaitsevan Athenaeum-rakennuksen. Rakennus on valmistunut vuonna 1976 ja sen on suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen. Mittavassa peruskorjauksessa Athenaeumin ulkomuoto säilytettiin täysin entisellään rakennuksen arvoa kunnioittaen.

NCC teki Athenaeumin toimistorakennukseen peruskorjaus- ja muutostöitä. Hanke käsitti 1.–3. kerroksen täydellisen peruskorjauksen. Kellarikerroksen jo aiemmin saneerattuihin tiloihin tehtiin ainoastaan muutostöitä. Julkisivun uudet rakenteet sekä sisätilojen lattiamateriaalit toteutettiin vanhaa arkkitehtuuria mukaillen entisen kaltaisiksi ja talotekniikkajärjestelmät uusittiin nykypäivän tasolle.

Rakentamisen aikana oli huomioitava myös säilytettävien tilojen olosuhteet. Erityishuomiota vaati kellarikerroksen toiminnassa oleva Yliopistokampuksen pääserveritila. Olosuhteita seurattiin rakenteisiin upotetuilla ja pintaan asennetuilla antureilla, joiden avulla pystyttiin reaaliajassa seuraamaan ilman suhteellista kosteutta sekä lämpötilaa.

Huomio tilojen terveellisyydessä

Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena oli saada aikaan käyttäjilleen terveellinen, turvallinen ja toiminnallisesti tehokas monitilatyöympäristö. Tilat suunniteltiin yhteistyössä käyttäjien kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja toteuttaen. Toimistokäyttöön tulevan rakennuksen arkkitehtuurin ja materiaalien oli oltava korkealuokkaisia, jotta ne sopivat valtakunnallisesti arvokkaaseen Seminaarinmäen ympäristöön.

Hanke toteutettiin Terve Talo -kriteeristön ja P1-puhtausluokituksen mukaisesti. Peruskorjaus aloitettiinkin laajoin purkutoimenpitein, kun ulkoseinät, vesikattorakenteet ja ilmanvaihtokonehuone purettiin kokonaisuudessaan kantavaan teräsbetoniseen runkoon asti. Säilytettäville rakenteille tehtiin kattavat tutkimukset ja niistä otettiin mikrobinäytteitä puhtauden varmistamiseksi. Lisäksi rakenteista poistettiin kaikki orgaaninen aines ja niihin tehtiin tiivistyskorjauksia. Kokonaisuudessaan purkutyöt ja rakentaminen toteutettiin sääsuojauksen alla.

- NCC toteutti hankkeen asetettujen tavoitteiden mukaisesti niin laadun, aikataulun kuin taloudellistenkin tavoitteiden osalta. Hanke eteni kokonaisuudessaan hyvässä yhteishengessä, toteaa rakennuttamisesta vastaava johtaja Aki Havia Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä.

Peruskorjauksen myötä rakennukseen valmistui nykyaikaisia ja viihtyisiä työtiloja, joihin muutti Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskunnallisen tiedekunnan kieli- ja viestintätieteiden laitos.

Athenaeum-rakennuksen peruskorjaustyömaa voitti Rakennusalan valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa kolmannen sijan 99:llä TR-indeksipisteellä.