Tampereen yliopisto – Arvo 2

Arvo 2 on Tampereen yliopiston ja teknillisen yliopiston yhteiskäytössä oleva rakennus. NCC rakensi 25.000 bruttoneliön uudisrakennuksen kaksivaiheisena projektinjohtourakkana Kaupin kampusalueelle Tampereella.

Laboratorio-, opetus- ja toimistotiloja sisältävä Arvo 2 oli suunnittelullisesti vaativa kohde. Rakennuttaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, valitsi urakkamuodoksi kaksivaiheisen projektinjohtourakan ja halusi sen toteuttajaksi tekijät, joilla on kokemusta sairaalarakentamisesta. Hankkeen kokonaisrakennusaika oli 24 kuukautta ja työ vaati paljon kaikilta mukana olleilta sidosryhmiltä. Työturvallisuuden lisäksi urakan erityishuomio oli pölyn- ja kosteudenhallinnassa.

Arvo 2 -rakennukseen on keskitetty lääketieteen ja terveystieteiden yksiköiden sekä BioMediTechin toiminnot. Rakennuksesta tekee erityisen näyttävän kaksoisjulkisivu ja sen 18 erilaista silkkipainokuviota. Arvo 2:n tähtimäinen rakenne koostuu kolmesta toiminnallisesta lohkosta, joista jokaisella on oma julkisivuvärinsä: vihreässä D-lohkossa ovat toimistotilat, turkoosissa E-lohkossa sijaitsevat laboratoriot ja keltaisessa F-lohkossa ovat opetustilat. Lohkot ovat useassa tasossa ja osittain maan alla.

Aula- ja ravintolatilat yhdistävät Arvo 2 ja Arvo 1 -rakennukset, joista Arvo 1 valmistui vuonna 2009. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 33.000 neliötä.