Ankkurin liikerakennus palvelukodiksi

Espoonlahdessa sijaitseva vajaakäytöllä ollut Ankkurin liikerakennus muutettiin aiemmin monipuolisessa liiketoiminnallisessa käytössä olleesta tilasta palveluasumisen yksiköksi. Aiemmasta rakennuksesta jäivät lähinnä ulkoseinät ja runko. Tilalle luotiin moderni 84 palveluasunnon palvelukoti Mainiokoti Joutsen Mehiläisen käyttöön.

Olennainen osa rakennuksen muuntamista oli vastaaminen hyvin erilaisen käyttötarkoituksen vaatimuksiin. Esimerkiksi esteettömyydelle, paloturvallisuudelle ja äänieristykselle on palvelukotikäytössä toisenlaiset vaatimukset kuin toimisto- ja liiketilakäytössä. Rakennukseen muun muassa rakennettiin uusi, mitoitukseltaan palvelukotikäyttöön soveltuva hissi sekä päivitettiin palvelukotikäytön edellyttämät paloturvallisuusratkaisut, kuten sprinklerijärjestelmän lisääminen.

– Rakennus on suunniteltu täysin uusiksi vanhan rungon sallimissa rajoissa. Lähdimme selvittämään, mitkä uuden käyttötarkoituksen vaatimukset ovat, ja miten ne pystytään toteuttamaan vanhassa rakennuksessa. Tilat saatiin sovitettua palvelukotitoimijan tarpeisiin, ja yhdessä arkkitehdin kanssa on pyritty suunnittelemaan viihtyisät olot, kertoo suunnittelusta vastannut NCC:n projektipäällikkö Kirsi Piira.

– On hienoa, että rakennuksen vanha ulkoasu on pystytty säilyttämään, vaikka sisätilat ja tekniikka tehtiinkin kokonaan uusiksi. Ankkurin palvelutalo on ensimmäinen palvelutalokohteemme, joka saneerataan vanhaan rakennukseen. Yleensä olemme palvelutaloille rakennuttaneet uudet tilat. Saneeraamalla vanhan rakennuksen pystyimme säästämään merkittävän määrän rakennusmateriaalia ja samalla säilyttämään arvokasta arkkitehtuuria – ja antamaan rakennukselle uuden elämän, kuvailee OP Kiinteistösijoituksen kiinteistöjohtaja Pami Pihlström.

Hankkeen alustava suunnittelu alkoi kesällä 2015 ja varsinainen työmaa oli paikallaan noin vuoden, kunnes rakennus valmistui toukokuussa. Uuteen käyttöön tilat pääsivät touko- ja kesäkuun vaihteessa. Kiinteistön omistaa OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto ja rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy.

– Yhteistyö sujui hyvin, vaikka mukana on ollut monta erilaista toimijaa. Palvelutalo avattiin kesäkuussa, ja tiloja on kehuttu toimiviksi ja raikkaiksi. Pieniä viilauksia on tehty jälkikäteen, kun on huomattu käytön yhteydessä, ettei jokin ratkaisu ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, niiden tilaaminen ja toteutus on sujunut jouhevasti, Pami Pihlström jatkaa.

Vanhalle liikerakennukselle uuden aikakauden alku

Alun perin vuonna 1984 suunniteltuun ja vuotta myöhemmin valmistuneeseen rakennukseen tehtiin asuinhuoneiden lisäksi ryhmäkohtaiset oleskelu- ja ruokailutilat, valmistuskeittiö, ravintola- ja monitoimitila, saunatilat sekä palvelutilaa. Ulko-oleskelua varten rakennettiin yhteistilojen yhteyteen parvekkeet ja sisäpihalle asukkaille rajattu oleskelualue.

Yli 30-vuotiaalle rakennukselle hanke edustaa uuden aikakauden alkua. Aiemmin muiden muassa pankin, postin ja ravintolan käytössä olleet tilat saivat uuden alun kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Lisäksi käyttöön valikoitiin turvallisia ja kestäviä materiaaleja. Kehitysaskelia otettiin myös rakennuksen energiatehokkuudessa.

– Tällä mahdollistettiin vajaakäytössä olleelle toimitilakiinteistölle uusi elämä. Esimerkiksi talotekniikka on uusittu täysin. Se on päivitetty energiatehokkuudeltaan uusiin vaatimuksiin. Ilmanvaihtokoneissa on tehokkaampi lämmöntalteenotto, lämmitysjärjestelmä uusittiin ja valaistus korvattiin kokonaan uusilla energiatehokkaammilla valaisimilla. Rakenteiden lämmöneristävyyttä on parannettu muun muassa uusimalla ikkunat, Piira sanoo.

– Suunnitelmissa on kehittää toimivat asumispalvelut vanhuksille erilaisiin tarpeisiin. Ankkurin ympäristöön on tarkoitus rakentaa muita vanhuksille sopivia asumismuotoja, jotka voisivat hyötyä Ankkurin palvelutalosta. Esimerkkinä tällaisesta synergiasta on Ankkurissa sijaitseva ravintola, joka on avoinna myös alueen lähiasukkaille tai palvelutalosta löytyvän hoitohenkilökunnan hyödyntäminen myös naapuritaloissa. Ajatuksissa on myös yhteisen sisäpihan rakentaminen, joka virkistää mieltä ja toimii alueen vanhusten kohtaamispaikkana, Pami Pihlström visioi.