”Kestävä kehitys tarvitsee tekoja”, Plaza Business Park, Vantaa

Uponor Oyj otti alkuvuodesta 2013 askeleen ilmastonmuutoksen puolesta. Uusi pääkonttori Vantaalla edustaa Suomessa uutta, energiaa säästävää teknologiaa, joka takaa myös terveellisen sisäilmaston.

”Ympäristövastuullisuus on Uponorissa niin laaja käsite kuin sen pitää ollakin. Sustainability-ohjelmaamme on rakennettu viime vuosina tiiviisti. Alun perin ajattelu liittyi oman tuotannon ympäristökysymyksiin, mutta vuosien saatossa se on laajentanut kattamaan koko paletin ympäristövastuusta sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen”, Sisäilmasto-liiketoimintaryhmästä vastaava johtaja Ilari Aho kertoo.

Tänä päivänä tarkastelemme kaikessa toiminnassamme omien tuotteidemme ja palvelujemme vaikutusta rakennettuun ympäristöön. Pohdimme, miten voimme vaikuttaa ympäristöön ja energiatehokkuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin. Puhumme käsitteestä Better Human Environment ja toimimme, kuten hyvän yrityskansalaisen kuuluukin.

Viileää osaamista

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tuotejärjestelmät auttavat osaltaan maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumisessa, sillä energiaa voidaan ottaa suoraan luonnosta.

Tammikuussa 2013 Uponor muutti vastavalmistuneisiin toimitiloihin Vantaalle Kehä III:n varrelle, Plaza Business Parkin Loisteeseen. Omat toimitilat kertovat puolestaan siitä, miten yhtiössä suhtaudutaan kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen.

Plaza Business Park on NCC Property Development Oy:n vuosia jatkunut ja pala palalta kasvanut laaja rakennusprojekti. Kokonaisuuteen kuuluva, joulukuussa 2012 valmistunut Loiste, on talotekniikaltaan NCC:n pilottihanke, joka hyödyntää Uponorin kehittämää teknologiaa.

”Kaksikerroksisen pääkonttorimme sisäilmasto tuotetaan energiatehokkaalla lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmällä. Suomessa lattialämmitys ei ole uutta, mutta kehittämämme viilennysteknologia on”, Aho korostaa.

Energiatehokkuus edellä

Teknologia perustuu kattoviilennykseen sekä yhdistettyyn lattialämmitykseen ja -viilennykseen. Lattiaviilennys on toteutettu ns. vapaaviilennyksenä, jossa maaperää hyödynnetään ympäristöystävällisen, ilmaisen viilennyksen tuottamiseen. Järjestelmässä ei käytetä kompressoritekniikkaa eikä ympäristölle haitallisia kylmäaineita. Tarvitaan vain yksi kiertopumppu, joka pyörittää järjestelmää.

”Talon alla on 11 porakaivoa, jotka riittävät vuotuisen viilennysenergian tuotantoon. Perinteiseen koneelliseen jäähdytykseen verrattuna energiatehokkuus on tässä kohteessa kymmenkertainen. Keskusilmastointiratkaisuun verrattuna järjestelmä eliminoi viilennyksen sähkönkäytöstä peräti 90 prosenttia.”

Saksassa Uponor on teknologiallaan markkinajohtaja. Myös Pohjoismaissa kysyntä on nyt heräämässä samoista syistä kuin Keski-Euroopassa: ilmastokeskustelusta sekä energiantehokkuuden ja sisäilman parantamisesta.

Vetovoimainen yhtälö

Aho korostaa, ettei ympäristövastuullisuutta voi tehdä vain yrityksen brändin rakentamisen takia. Kaiken toiminnan tulee olla läpinäkyvää, tekemisen aitoa ja kerrotun tarinan totta.

”Meille suomalaisille on ehkä tyypillistä enemmin tehdä tosissaan kuin pitää tekemisistä suurta meteliä. Mennään sanoista tekoihin, ja kun hommat sitten toimivat, voidaan todeta, että hyvä näin.”

Plaza Business Park on Suomen ensimmäinen kansainvälisen BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän Very Good -tason vaatimukset täyttävä kaupallinen toimistokohde. Syksyllä 2012 NCC:n toimitalokokonaisuuden ensimmäinen vaihe Pilke sai tämän sertifikaatin, ja samaa tasoa edustaa nyt myös Loiste. Rakennus on myös Suomen oman energialuokitusjärjestelmän mukaisesti A-luokkaa.

Ympäristösertifioidut rakennukset vetävät puoleensa yhä enemmän. Tällaisten kiinteistöjen markkina-arvo on parempi, ja jopa rekrytointi on helpompaa. Hyvällä työympäristöllä on suuri merkitys myös siinä, miten ihmiset saadaan pidettyä töissä, Aho tietää.

Parempaa sisäilmaa

Pintojen jäähdytys on todettu tutkitusti paremmaksi vaihtoehdoksi kuin perinteinen tapa puhaltaa suuri määrä kylmää ilmaa kanavistojen kautta sisätiloihin. Esimerkiksi vetoa on huomattavasti vähemmän ja sisälämpötilat ovat tasapainoisempia.

”Kun sisään ei puhalleta kylmää ilmaa, vältytään myös ilmastointilaitteiden tutulta pöhinältä, jolloin työtilat ovat akustisestikin miellyttävämmät. Ja mitä vähemmän ilmaa puhalletaan sisään, sitä vähemmän pölyä pyörii ilmassa”, Aho toteaa.

Jäähdytyksellä sisä- ja ulkoilman tasapainoa voidaan muuttaa asteittain siten, että sisä- ja ulkoilman välillä ei ole suurta eroa, vaikka ulkoilma lämpenisikin aamun töihin tulosta kotiin lähdettäessä usealla asteella. Tämä on todettu sekä fysiologisesti että viihtyvyyden ja tuottavuuden kannalta hyväksi, koska suuret lämpötilaerot eivät tunnu ihmisistä miellyttävältä.

Keski-Euroopassa pintojen jäähdytyksellä on ollut ilmastosyistä perinteisesti suurempi merkitys kuin Suomessa. Heti kesän 2013 alkumetreillä Suomi kuitenkin koki yllättävän helleaallon, jolloin Uponorin pääkonttorin jäähdytysjärjestelmä pääsi näyttämään kyntensä.

”Kapasiteetti riittää. Olemme tyytyväisiä”, Aho iloitsee.

Mikä BREEAM?

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on maailmanlaajuinen, viisiportainen ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka pisteytysmenetelmällä voidaan arvioida rakennuksen ympäristövaikutuksia. Arvioitavia osa-alueita ovat mm. energiatehokkuus, sisäilmasto, valaistus, vedenkulutus, saavutettavuus, jätehuolto sekä rakentamisen ja materiaalien ympäristövaikutukset.