Aalto-yliopiston kirjaston muutos ja korjaus

Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1970 valmistunut Aalto-yliopiston kirjastorakennus Otaniemen ytimessä peruskorjattiin Harald Herlin -oppimiskeskukseksi. Uudistetut tilat tukevat monialaista uudentyyppistä oppimista, tutkimusta ja työskentelyä.

Alvar Aallon arkkitehtuuriperintöä vaalien

Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskukseksi peruskorjattu Otaniemen kampuksen kirjasto valmistui vuonna 1970 täydentämään arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemaa kokonaisuutta. Peruskorjauksessa rakennuksen ulkoarkkitehtuuri ja kirjaston salitilat kalusteineen säilytettiin ennallaan. Uusiksi tiloiksi avattiin oppimiskeskus alkuperäisiin kirjavarastokerroksiin.

Harald Herlin -oppimiskeskus ja Kandidaattikeskus muodostavat yhden Aallon arkkitehdinuran tärkeimmistä rakennuskokonaisuuksista. Harald Herlin -oppimiskeskuksen peruskorjaus toteutettiin alkuperäistä kunnioittaen yhteistyössä Museoviraston ja Alvar Aalto -säätiön kanssa. Rakennuksessa näkyy kauniisti Alvar Aallon suunnittelulle tunnusomaisia piirteitä, esimerkiksi rakennuksen viuhkamainen muoto ja epäsuoran valon mestarillinen käyttö.

Projektinjohtourakalla kustannustehokas ja laadukas lopputulos

Aalto-yliopiston Kampuskirjasto toteutettiin projektinjohtourakkamallilla. NCC:llä oli vahva rooli myös suunnittelunohjauksessa, ja rakentaminen voitiin toteuttaa rinnan suunnittelun kanssa. Täydentävän suunnittelun aiheuttamat muutostyöt pystyttiin myös käsittelemään sujuvasti yhteistyössä tilaajan kanssa. Asiakas oli tyytyväinen NCC:n ongelmanratkaisukykyyn ja joustavuuteen.

Kohteen mittavimmat työt kohdistuivat kellariin, jossa sekä alapohja että välikerroksen välipohja purettiin. Välipohjan purkamisen takia kellarin maanpaineseiniä täytyi vahvistaa uusin palkein sekä mantteloimalla pilareja. Kellarin alapohjan alapuoliset maa-ainekset vaihdettiin, salaojitukset ja radonpoistoputket asennettiin. Koska ylin kirjastosali on suojelukohde, tuotiin uusi LVIS-tekniikka vesikaton kautta. Näin vanhoja puisia alakattoja ei jouduttu avaamaan kuin paikoitellen.

Palkittua osaamista

Espoon rakennuslautakunta palkitsi Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen peruskorjauksen vuoden 2016 HURRAA! -palkinnolla. Tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkittua kohdetta luonnehdittiin seuraavasti: ”Hienovaraisen korjaamisen keskeisiä tavoitteita ovat olleet rakennuksen pääjulkisivujen ja kattomaailman, sisätilojen tilarakenteen, yleisluonteen ja materiaalien, aulojen pääkäytävien ja näkymien sekä valaisimien, kalusteiden, verhousten ja muiden alkuperäisten yksityiskohtien säilyttäminen. Peruskorjauksen yhteydessä on onnistuneesti huomioitu rakennuksen suojelutavoitteet.”

Harald Herlin -oppimiskeskus voitti myös Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n vuoden 2017 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2018 palkinnon esiraati päätti nostaa esiin laadukkaita korjausrakentamiskohteita, jotka ovat olemassaolonsa aikana osoittautuneet vaalimisen arvoiseksi rakennustaiteeksi. Palkinnon saajan valitsi OP Ryhmän pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen, joka perusteli valintaansa seuraavasti: ”Oppimiskeskuksen peruskorjauksessa on onnistuttu rohkealla otteella uutta luoden, vanhaa haastaen ja kunnioittaen nykyaikaistamaan rakennuksen käyttötarkoitus."