Oikeutesi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council) takaa sinulle tiettyjä oikeuksia liittyen henkilötietoihisi, kun NCC kerää ja käsittelee niitä.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen GDPR@NCC.se tai käytä verkkosivuiltamme löytyviä yhteystietoja.

Vastaamme sinulle viivyttelemättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Lain mukaan sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, miten NCC käsittelee henkilötietojasi. Jos NCC käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus pyytää pääsyä niihin sekä kopiota käsittelemistämme henkilötiedoista. Saat pyytää myös muita tietoja, kuten tietoa käsittelyn tarkoituksesta.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on aina oikeus pyytää itseäsi koskevien virheellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai puutteellisia käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Oikeus poistaa tiedot ("oikeus tulla unohdetuksi")

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi välitöntä poistamista, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.
  • käsittely perustuu suostumukseen, ja suostumus on peruttu.
  • tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten.
  • vastustat viranomaisvaatimuksiin tai oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, eikä käsittelylle löydy syitä, jotka olisivat painavampia kuin rekisteröidyn edut ja oikeudet.
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • poistaminen on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tapauksissa, joissa niitä käsitellään oikeutetun edun tai yleisen edun perusteella. Jos vastalauseesi hyväksytään, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn. Jos haluamme jatkaa tietojen käsittelyä, ilmoitamme sinulle vastauksemme syyt. Jos vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, lopetamme aina tietojen käsittelyn.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa tietoja käsitellään laittomasti, tietojen oikaisu tai täydentäminen on käynnissä, tai et halua, että henkilötietojasi poistetaan määrätyn säilytysajan jälkeen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus tietojen siirtämiseen tarkoittaa sitä, että voit saada kopion tiedoistasi tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Kopion on oltava jäsennellyssä koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee vain tapauksia, joissa NCC on rekisterinpitäjä ja vain sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse antanut, ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan jonkinlaiseen automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin, jos päätöksellä voi olla oikeudellisia seurauksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia.

Suostumuksen edellytykset

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä suostumuksia olemme keränneet sinulta ja perua nämä suostumukset.

Sinun oikeutesi käsittelyn laillisen perustan perusteella

Rights Finnish.

Valitusoikeus

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä joko tietosuojavastaavallemme tai valvontaviranomaiselle. Oikea valvontaviranomainen riippuu siitä, missä maassa henkilötietoja käsitellään. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa mahdollisuuksistasi käyttää oikeuksiasi.