Käyttöehdot

Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus

Vaikka NCC tekee parhaansa huolehtiakseen siitä, että NCC:n verkkosivuilla oleva tieto on virheetöntä, tarjotaan sivustot ”sellaisena kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. NCC ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta näiden verkkosivujen käytöstä tai siitä, että NCC:n verkkosivut tai muut verkkosivut, joilla on linkki NCC:n verkkosivuille, eivät toimi.

Sanotun lisäksi NCC ei takaa NCC:n verkkosivuilla mainittavien kolmannen osapuolen verkkosivujen tai linkitettyjen sivustojen tiedon oikeellisuutta tai luotettavuutta eikä myöskään ota vastuuta kolmannen osapuolen luomasta tai julkaisemasta materiaalista sivustoilla.

NCC:n verkkosivujen tietoja voidaan koska tahansa muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. NCC pidättää itsellään oikeuden estää pääsyn sivuilleen.

Tekijänoikeus

Tämän sivuston ja sen sisältämien tietojen tekijänoikeudet (muun muassa teksti, kuva ja ääni) kuuluvat NCC-yhtiöille, sen tytäryhtiöille, haarakonttoreille, lisenssinantajille, yhteistyökumppaneille tai työntekijöille. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä sivustossa olevia tietoja ei saa jäljentää, monistaa, kopioida, siirtää, lähettää, jakaa, tallentaa, muuttaa, ladata, kierrättää, julkaista, linsensoida, postittaa uudelleen, myydä tai muulla tavalla hyödyntää kaupallisesti ilman kirjallista hyväksyntää NCC:ltä, sen tytäryrityksiltä, haarakonttoreilta, lisenssinantajilta, yhteisyrityskumppaneilta tai työntekijöiltä. Materiaalia saa kuitenkin käyttää yllä mainituilla tavoilla puhtaasti henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa tarkoituksessa, edellyttäen aina kuitenkin, että materiaali julkaistaan alkuperäisessä muodossa ja sen tietolähde ilmoitetaan.

Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli tietolähde ilmoitetaan.

Linkit

NCC:n verkkosivuilla on linkkejä ulkopuolisille, kolmannen osapuolen omistamille ja ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on asetettu palvelemaan sivujen käyttömukavuutta, eikä NCC:llä ole ko. verkkosivuja koskevaa vastuuta tai määräysvaltaa. Klikkaamalla ulkopuolista linkkiä siirryt pois NCC:n verkkosivulta. NCC:llä ei ole vastuuta näistä sivuista, eikä se myöskään edusta kolmannen osapuolen linkattuja verkkosivuja. Ulkopuolisille verkkosivuille siirtyessäsi sinun tulee tutustua näiden verkkosivujen käyttöehtoihin ja hyväksyä ne ennen ko. verkkosivujen käyttämistä. Siirtyessäsi kolmannen osapuolen sivustoon hyväksyt myös sen, että NCC ei vastaa kolmannen osapuolen sivustojen salassapitokäytännöistä, menettelyistä tai sisällöstä. NCC:llä ei ole myöskään vastuuta kolmannen osapuolen verkkosivuille luoduista tai niillä julkaistusta aineistosta. Linkki NCC:lle kuulumattomaan sivustoon ei tarkoita, että NCC tukisi sivustoa tai myy kyseisillä sivustoilla esiintyviä tuotteita tai palveluja.