Käyttöehdot

Lukekaa ystävällisesti nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen kuin pääset käsiksi verkkosivustolle tai käytät NCC verkkosivustoa (“Sivusto”). Sivusto tarjotaan sinulle sillä ehdolla, että hyväksyt (muuttamatta) kaikki alla tiedoksi annetut ehdot ja ilmoitukset ("Käyttöehdot").

Nämä Käyttöehdot sisältävät tietoja, jotka koskevat lakisääteisiä oikeuksiasi ja rajoituksia näille oikeuksille, kuten myös osion koskien soveltuvaa lakia ja toimivaltaa riitojen ratkaisemiseen. Pääsemällä Sivustolle tai käyttämällä Sivustoa hyväksyt, että nämä Käyttöehdot sitovat sinua. Jos et halua, että nämä Käyttöehdot (tai myöhemmät päivitetyt versiot näistä Käyttöehdoista) sitovat sinua, et voi päästä Sivustolle tai käyttää Sivustoa.

1. Yleistä

1.1

Sopimussuhteeseen sinun käyttäjänä (jäljempänä “sinä” tai “Käyttäjä”) ja NCC AB, y-tunnus  556034-5174, ALV numero SE556034517401, (jäljempänä "NCC", "me", "meidän") välillä, pääsyysi Sivustolle tai Sivuston käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

1.2

Pääsemällä Sivustolle tai käyttämällä Sivustoa, hyväksyt ja vahvistat näiden Käyttöehtojen täyden hyväksynnän ja, että ymmärrät tässä asetetut oikeudet, velvollisuudet ja ehdot.

1.3

Ehtona Sivustolle pääsylle ja sen käyttämiselle vakuutat täten, että (i) olet vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha, (ii) kaikki Sivuston kautta tarjoamasi tiedot ovat todenmukaisia, paikkansapitäviä, tämänhetkisiä ja täydellisiä ja (iii) sinulla on oikeudellinen toimivalta sitoutua näihin Käyttöehtoihin ja käyttää Sivustoa kaikkien tässä olevien ehtojen mukaisesti.

1.4

Siitä huolimatta, että NCC jatkuvasti tekee toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Sivustolla esitetyt kuvaukset ja valokuvat täsmällisesti kuvastavat tällaisten kuvausten ja valokuvien kohdetta, kaikkia kuvauksia ja valokuvia tulisi tarkastella arvioina, ellei toisin ole nimenomaisesti todettu. Ota ystävällisesti huomioon, että valokuvat ja muut kuvat saattavat olla havaittavissa eri tavalla Sivustolle pääsyyn käytetyn laitteen teknisistä ominaisuuksista ja väriresoluutiosta riippuen.

2. Sivuston käyttö

2.1

Kaikkina aikoina sekä omaa ja täydellistä harkintavaltaamme käyttäen, NCC varaa oikeuden estää pääsyn Sivustolle (tai sen osiin). Lisäksi Sivuston sisältö ja ominaisuudet voidaan mukauttaa tai niiden saatavuus voi vaihdella riippuen sijainnistasi ja tiedoista, jotka olet antanut käyttäjäprofiilissasi. Tietty sisältö voi esimerkiksi olla saatavilla ja käytettävissä käyttäjille tietyssä maantieteellisessä sijainnissa tai käyttäjille, jotka täyttävät tietyt NCC:n asettamat kriteerit.

2.2

Olet vastuussa sen varmistamisesta, että Sivuston käyttösi ja Sivustolle pääsysi noudattaa kaikkina aikoina näitä Käyttöehtoja ja NCC:n aika ajoin antamia ohjeistuksia ja ohjeita.

2.3

Kun pääset Sivustolle tai käytät sitä (tai sen osia) vakuutat, ettet:

a) riko tai kierrä lakeja, sääntöjä, säännöksiä tai kolmannen osapuolen oikeuksia;

b) pääse käsiksi (tai yritä päästä käsiksi) alueille, joissa sinulla ei ole oikeutta tai lupaa olla;

c) muuta tiedostoja tai muuta Sivuston osaa, jota NCC ei erityisesti valtuuta sinua muuttamaan;

d) kerää tietoja muista käyttäjistä ilman heidän suostumustaan;

e) ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka harkintavaltamme mukaan asettavat tai voivat asettaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren rasituksen infrastruktuurillemme;

f) kehystä, toisinna tai muutoin liitä mitään Sivuston osaa toiseen internetsivustoon, ohjelmistoon tai palveluun ilman kirjallista etukäteistä suostumustamme;

g) ohita, kierrä tai häiritse Sivuston tarjoamiseen käyttämiämme teknisiä toimenpiteitä;

h) myy, osta, käy kauppaa tai muutoin siirrä käyttäjätiliäsi, henkilökohtaista pääsyä Sivustolle tai käyttäjätiliisi yhdistettävää sisältöä; tai

i) esiinny toisena henkilönä tai totuudenvastaisesti anna ymmärtää, että olet NCC:n työntekijä tai edustaja.

2.4

Jos sinä (NCC:n mielipiteen mukaan) rikot näitä Käyttöehtoja tai muutoin väärinkäytät käyttäjänimiä, salasanoja tai Sivustoa, NCC varaa oikeuden (i) rajoittaa, keskeyttää ja evätä pääsysi Sivustolle, (ii) poistaa Käyttäjänä Luomasi Sisällön (siten kuin määritelty alla kohdassa 4.1); (iii) poistaa tiliisi liittyvän erityisaseman tai etuudet; (iv) ryhtyä teknisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin estääkseen Sivuston käytön; ja (v) irtisanoa käyttäjätilisi.

2.5

Ota ystävällisesti huomioon, että voi olla ajankohtia, jolloin Sivusto (tai sen osa) ei ole saatavilla teknisten tai ylläpitoon liittyvien syiden vuoksi (joko suunnitelmaan perustuen tai suunnittelemattomasti).

3. Käyttäjätilit

3.1

Tietty Sivuston käyttö ja sille pääsy saattaa vaatia käyttäjätilin luomista ja käyttämistä. Luodaksesi käyttäjätilin, seuraa ystävällisesti Sivustolla annettuja ohjeita. Käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa siirtää muille henkilöille.

3.2

Olet yksinomaan vastuussa Sivuston kaikesta käyttäjätilisi kautta tapahtuvasta käytöstä. Jos käyttäjätilisi katoaa tai varastetaan tai jos tulet tietoiseksi tapahtuneesta tai epäillystä käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä, sinun edellytetään välittömästi ilmoittamaan tästä NCC:lle ja vaihtamaan salasanasi. Olet yksinomaan vastuussa kaikista käyttäjänimesi ja salasanasi kautta tapahtuvasta käytöstä ja liiketoimista, kunnes ilmoitus on tehty NCC:lle.

3.3

Olet vastuussa tarvittavien varotoimien ottamisesta pitääksesi käyttäjätilisi, käyttäjänimesi, salasanasi ja muut kirjautumisvaltuudet ehdottomasti luottamuksellisina. Jos jaat, ilmaiset tai kadotat käyttäjänimesi ja/tai salasanasi, NCC ei ole vastuussa tästä aiheutuvista vahingoista tai menetyksestä.

3.4

Sinun on aina annettava ja ylläpidettävä voimassa olevaa, täydellistä ja paikkansapitävää tietoa NCC:lle. Sinulla on velvollisuus antaa kaikki sellaiset asiakirjat kirjallisina, joita NCC voi pitää tarpeellisina varmistaakseen Käyttäjän rekisteröitymis- tai varmentamisprosessien yhteydessä antamien tietojen paikkansapitävyyden.

3.5

Jos poistat käyttäjätilin tai, jos NCC poistaa käyttäjätilisi näiden Käyttöehtojen mukaisesti, tiedostat ja hyväksyt, että voit menettää pääsyn tiliisi liittyviin tietoihin (mukaan lukien rajoituksetta tiliisi liittyvään erityisasemaan).

4. Käyttäjän luoma sisältö

4.1

Ole ystävällisesti tietoinen siitä, että olet yksinomaan vastuussa Sivuston kautta julkaistuista tai tehdyistä tai muuten toimestasi NCC:lle toimitetuista julkaisuista, kuvista, kommenteista, ehdotuksista, ideoista, datasta, videoista, tiedoista, yksityiskohdista, teksteistä, viestinnästä ja muusta materiaalista (yhdessä "Käyttäjän luoma sisältö").

4.2

Antamalla, julkaisemalla tai ilmaisemalla Käyttäjän luomaa sisältöä vakuutat NCC:lle, että sinulla on omistusoikeus ja/tai olet hankkinut kaikki vaadittavat lisenssit ja luvat tarvittavilta osapuolilta Käyttäjän luoman sisällön käyttämiseksi ja annat NCC:lle oikeudet käyttää Käyttäjän luomaa sisältöä (ja sen osia) näissä Käyttöehdoissa määritellyllä tavalla.

4.3

Olet parhaassa asemassa sen määrittämiseksi, loukkaako tai uhkaako sinun Käyttäjän luoma sisältösi loukata kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien, että kaikki tarvittavat suostumukset ovat hankittu Käyttäjän luomassa sisällössä kuvatuilta henkilöiltä. Näin ollen suostut täten puolustamaan ja vapauttamaan NCC:n vastuusta suhteessa kaikkiin kolmannen osapuolen vaatimuksiin, jotka syntyvät tai liittyvät NCC:n suorittamaan Käyttäjän luoman sisällön käyttöön, ilmaisemiseen tai julkaisemiseen siten kuin näissä Käyttöehdoissa on suunniteltu.

4.4

Antamalla, julkaisemalla ja/tai ilmaisemalla Käyttäjän luomaa sisältöä myönnät täten NCC:lle ja sen sidosyhtiöille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, edelleen lisensoitavan ja rojaltivapaan lisenssin käyttää, muokata, kopioida, muuttaa, ilmaista, jakaa, luoda johdannaisia töitä ja/tai julkaista tällaista sisältöä Sivustolla. NCC varaa (yksinomaisessa ja täydessä harkintavallassaan) oikeuden kieltäytyä hyväksymästä, julkaisemasta, ilmaisemasta käyttämästä tai muutoin saattamasta Käyttäjän luomaa sisältöä saataville.

4.5

NCC ei muokkaa tai kontrolloi Sivustolle julkaistua tai sen kautta jaettua Käyttäjän luomaa sisältöä, eikä millään tavalla ole vastuussa tai velvollinen Käyttäjän luomasta sisällöstä. NCC varaa kuitenkin oikeuden tuhota ja poistaa kaikki Käyttäjän luomat sisällöt, jotka NCC:n näkemyksen mukaan rikkovat Käyttöehtoja ja/tai soveltuvia lakeja, sääntöjä ja suuntaviivoja.

4.6

Tiedostat ja hyväksyt, että luotat muiden käyttäjien tarjoamaan Käyttäjän luomaan sisältöön omalla riskilläsi ja NCC soveltuvan lain sallimassa laajuudessa kieltäytyy kaikesta vastuusta Käyttäjän luomaan sisältöön.

5. Lisenssi

5.1

Sinulle myönnetään täten henkilökohtainen, ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, ei-edelleen lisensoitava ja rajoitettu oikeus päästä Sivustolle näihin Käyttöehtoihin sisältyvillä ehdoilla. NCC varaa kaikki oikeudet, joita käyttäjälle ei nimenomaisesti näiden Käyttöehtojen nojalla ole myönnetty.

5.2

Käyttäjän oikeus käyttää Sivustoa edellyttää Käyttäjän näiden Käyttöehtojen ja soveltuvien kolmansien osapuolten ehtojen jatkuvaa noudattamista.

5.3

Et saa kopioida, muunnella, muuttaa, takaisinmallintaa tai purkaa Sivustoa (tai sen osia), mukaan lukien rajoituksetta tekstejä, grafiikoita, logoja, ikoneita, kuvia, äänitiedostoja, digitaalisia latauksia, objektikoodia, lähdekoodia ja/tai muita näihin liittyviä materiaaleja. Sinulta on nimenomaisesti kielletty tiedonlouhinta, robotit tai samankaltaiset tiedonkeräys ja –louhinta työkalut Sivuston käytössä.

5.4

Et saa lainata, vuokrata tai muuten sallia kenenkään muun käyttää tai muuten määrätä Sivustoa (tai sen osia), mukaan lukien rajoituksetta tekstejä, grafiikoita, logoja, ikoneita, kuvia, äänitiedostoja, digitaalisia latauksia, objektikoodia, lähdekoodia ja/tai muita näihin liittyviä materiaaleja.

5.5

NCC:n tavaramerkit, toiminimet ja muut Sivustolle kuuluvat tai niissä viitatut merkit (“Merkit”) ovat suojattu kansallisilla tai kansainvälisillä tavaramerkkilaeilla. Kaikki Merkkien käyttäminen on ehdottomasti kiellettyä ilman NCC:n etukäteistä kirjallista lupaa. Merkkejä ei saa käyttää tuotteiden ja merkkien yhteydessä, jotka eivät ole NCC:n hyväksymiä tai muulla tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannusta asiakkaiden keskuudessa tai, joka halventaa tai häpäisee NCC:n.

5.6

Täten sitoudut välittömästi ilmoittamaan NCC:lle koskien kolmannen osapuolten vaatimuksia, jotka syntyvät Sivuston (tai sen osan) sellaisesta käytöstäsi, joka loukkaa tällaisen osapuolen oikeuksia.

6. Omistus

6.1

Kaikki tällä Sivustolla oleva sisältö, mukaan lukien tekstit, grafiikat, logot, ikonit, kuvat, äänitiedostot, digitaaliset lataukset, objektikoodi, lähdekoodi ja/tai muut näihin liittyvät materiaalit ovat NCC:n omistamia tai lisensoimia.

6.2

Mitään tässä Sopimuksessa ei tule tulkita NCC:n materiaalien tai immateriaalioikeuksien siirtona Käyttäjälle.

6.3

Käyttäjän luomaa sisältöä lukuun ottamatta, kaikki tämän Sivuston (tai sen osan) käyttämisen tuloksena luodut, kehitetyt tai muutoin syntyneet oikeudet siirtyvät automaattisesti, ilmaiseksi ja yksinomaan NCC:lle.

7. Henkilötiedot ja muut tiedot

7.1

Täten vahvistat, että olet saanut henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät tiedot, jotka ovat saatavilla täältä.

7.2

Jos annat muulle henkilölle kuuluvia henkilötietoja takaat, että tällainen henkilö on tarkastellut ja hyväksynyt Käyttöehdot ja vastaanottanut tiedot ja tarvittaessa antanut suostumuksensa suorittamaamme hänen henkilötietojaan koskevaan käsittelyyn liittyen.

8. Vastuu, takaamattomuus ja korvaus

8.1

LUE YSTÄVÄLLISESTI TÄMÄ OSIO HUOLELLA. TÄMÄ OSIO RAJOITTAA NCC:N VASTUUTA SINULLE ONGELMISTA, JOTKA VOIVAT SYNTYÄ SUORITTAMASI SIVUSTON KÄYTÖN YHTEYDESSÄ. JOS ET YMMÄRRÄ TÄMÄN OSION EHTOJA TAI MUITA EHTOJA NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA, KYSY YSTÄVÄLLISESTI SELVENNYKSEKSI NEUVOA LAKIMIEHELTÄ ENNEN PÄÄSYÄ SIVUSTOLLE TAI SIVUSTON KÄYTTÖÄ.

8.2

NCC pyrkii pitämään Sivuston saatavilla kaikkina aikoina ja korjaamaan virheet ja viat ilman aiheetonta viivytystä. NCC ei kuitenkaan takaa, että NCC:n tarjoama Sivusto on jatkuva, keskeytyksetön ja virheetön tai, että viat korjataan. Ellei erityisesti kirjallisesti ole sovittu, Sivusto ja/tai muu NCC:n tarjoama Palvelu tarjotaan “sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin käytettävissä” ilman mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita, mukaan lukien rajoituksessa epäsuorat takuut siitä, ettei loukkauksia tapahdu, epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

8.3

Tiedostat ja hyväksyt, että Sivustoa ei välttämättä voi käyttää suunniteltujen tai suunnittelemattomien huoltojen, ylläpidon tai päivitysten vuoksi.

8.4

NCC nimenomaisesti kieltäytyy kaikesta vastuusta suhteessa Käyttäjän luomaan sisältöön.

8.5

Jos Sivusto sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille tai tarjoamiin resursseihin, tällaiset linkit annetaan vain informaatiotarkoituksessa, eikä NCC:llä ole hallintaa tai vastuuta tällisten verkkosivujen tai resurssien sisällöstä.

8.6

Olet vastuussa laitteesi ja Sivuston välisestä viestinnästä ja siitä, että sinulla on Sivustolle pääsylle ja käyttämiselle tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Olet yksinomaan vastuussa omien ohjelmistojesi, laitteidesi ja tietoliikennepalveluidesi virheistä ja rajoituksista.

8.7

Ottaen huomioon tahallisen laiminlyönnin tai törkeän huolimattomuuden, NCC on lain sallimassa enimmäislaajuudessa vastuussa vain suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet NCC:n huolimattomuudesta, eikä ole vastuussa epäsuorista vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta liikevoiton menetyksestä, keskeytysvahingoista, mainehaitasta tai tietojen katoamisesta (vaikka NCC:lle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai tällaiset vahingot ovat ennakoitavissa), jotka syntyvät tai mitenkään ovat yhteydessä Sivuston käyttöösi tai kykenemättömyyteen käyttää Sivustoa.

9. Linkit

Sivusto voi tarjota linkkejä tai viittauksia toisille verkkosivustoille. NCC:llä ei ole erityistä tietämystä tällaisilla muilla sivuilla olevista tiedoista, eikä tue linkkaamiensa sivustojen yrityksiä tai tuotteita. NCC:llä ei ole vastuuta tällaisten muiden sivujen sisällöstä tai käytännöistä, eikä se ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tällaisten muiden sivujen käytöstäsi tai niille pääsystä. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei NCC tue tai tarkasta kolmansien osapuolten sisältöä, tarjouksia tai menettelytapoja. Jos päätät käyttää Sivustolle linkattujen kolmansien osapuolten sivuja, teet näin kokonaan omalla vastuullasi. NCC varaa oikeuden milloin tahansa irtisanoa linkin tai linkitysohjelman.

10. Ylivoimainen este

NCC:n laiminlyöntiä tai viivästystä palveluidensa velvollisuuksiensa suorittamisessa ei katsota sinua kohtaan olevien velvollisuuksien rikkomiseksi, jos tällaisen laiminlyönnin tai virheen on aiheuttanut tulipalo, tulva, maanjäristys, luonnon elementit, julkisen sähkön keskeytyminen, sotatoimet, terroriteot, mellakat, kansalaislevottomuus, kapina tai vallankumous, lakot, työsulut tai työvoimavaikeudet, tuomioistuimen päätös, katkos, internetin tai televerkon viivästykset tai häiriöt, kolmannen osapuolen suorittamatta jättäminen tai muu vastaava syy, joka ei ole NCC:n kohtuullisessa hallinnassa. NCC ei ota mitään vastuuta mistään tällaisista ylivoimaisista esteistä aiheutuvista seurauksista.

11. Koko sopimus, korjaukset ja muutokset

11.1

Ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, nämä Käyttöehdot muodostavat NCC:n ja Käyttäjän välisen Sivustoa koskevan koko sopimuksen ja korvaa kaikki välillämme olevat aikaisemmat sopimukset ja yhteisymmärrykset.

11.2

NCC varaa oikeuden korjata tai muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Kaikki näiden Käyttöehtojen muutokset ilmoitetaan Käyttäjille etukäteen ja ne astuvat voimaan käyttäjän hyväksynnän jälkeen. Jos et hyväksy päivitettyjä tai uusia Käyttöehtoja, et voi päästä käsiksi, käyttää tai jatkaa Sivustoa käyttöä. NCC kehottaa sinua ajoittain tarkastelemaan Käyttöehtoja ollaksesi tietoinen muutoksista.

11.3

NCC varaa oikeuden muuttaa tai muunnella Sivuston sisältöä milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta, eikä ole vastuussa millekään osapuolelle millään tavoin tällaisten muutosten mahdollisista seurauksista. NCC voi milloin tahansa lakkauttaa, keskeyttää tai rajoittaa pääsyä mihin tahansa Sivuston osioon ilmoittamatta.

11.4

Käyttämällä Sivustoa korjausten ja/tai muutosten voimaan tulon jälkeen, olet hyväksynyt kaikki tällaiset korjaukset ja/tai muutokset.

11.5

NCC ei sitoudu arkistoimaan näiden Käyttöehtojen aikaisempia versioita. Sen sijaan NCC suosittelee, että tulostat ja tallennat kopion jokaisesta näiden Käyttöehtojen versiosta.

12. Siirto

Et saa siirtää mitään näiden Käyttöehtojen nojalla sinulle myönnettyä oikeutta ilman NCC:n etukäteistä kirjallista suostumusta.

13. Määräysten erotettavuus

Jos näiden Käyttöehtojen säännös milloin tahansa on tai siitä tulee soveltuvan lain nojalla pätemätön, laiton tai kannekelvoton, se ei vaikuta näiden Käyttöehtojen jäljelle jäävien osioiden pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Jos jotain säännöstä pidetään oikeudenkäyntimenettelyssä pätemättömänä, laittomana tai kannekelvottomana, vajanainen säännös korvataan uudella soveltuvan lain sallimalla säännöksellä, jolla on mahdollisimman samanlainen taloudellinen vaikutus kuin vajanaisella säännöksellä.

14. Soveltuva laki ja riidat

14.1

Jos sinulla on huolia tai valituksia, ota ystävällisesti yhteyttä NCC:hen osoitteeseen webmaster@ncc.se.

14.2

Sivustolle pääsemällä hyväksyt, että Ruotsin laki, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, soveltuu kaikkeen Sivustolle pääsyysi ja sen käyttöön liittyviin seikkoihin.

14.3

Jos käytät Sivustoa elinkeinonharjoittajana, tiedostat ja hyväksyt, että kaikki Sivuston käytöstäsi syntyvät riidat ratkaistaan yksinomaan Ruotsin tuomioistuimissa, joista ensimmäisenä oikeusasteena toimii Tukholman käräjäoikeus.

14.4

Jos käytät Sivustoa kuluttajana, kaikki Alustan, Sivuston käytöstäsi syntyvät riidat ratkaistaan Ruotsin tuomioistuimissa, ellei asuinmaasi laki salli sinun valita sen maan tuomioistuimia kyseessä olevaan riitaan.

14.5

Kuluttajana olet myös oikeutettu saamaan näistä Käyttöehdoista tai Sivuton käytöstäsi syntyvät riidat käsiteltäviksi vaihtoehtoisen riidanratkaisun kautta edellyttäen, että riita täyttää sen edellytykset (esimerkiksi edellytykset koskien aikaa tai arvoa). NCC sitoutuu myötävaikuttamaan vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun kuluttajien kanssa muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta annetun lain nojalla. Asiaankuuluva elin riidanratkaisulle on: 

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
www.kuluttajariita.fi 

Euroopan komission on kehittänyt alustan tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun. Tämä mahdollistaa sen, että voit ratkaista verkossa tehtyihin tilauksiin liittyvät riidat ilman tuomioistuinmenettelyn aloittamista. Alusta on saatavilla seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.6

Osiot 14.2 ja 14.3 eivät sovellu siinä laajuudessa, kun asuinmaassasi soveltuva laki edellyttää toisen lain ja/tai toimivallan soveltamista ja tätä ei sopimuksella voida sulkea pois.