NCC:n rakentamalle asuinkerrostalolle LEED Gold -ympäristösertifikaatti

NCC:n Espoon Niittykummussa Nrepille toteuttaman Riihitonttu-asuinkorttelikokonaisuuden toiselle vaiheelle on myönnetty LEED Gold -ympäristösertifikaatti.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. LEED pisteyttää kohteita ympäristö- ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuteen, sijaintiin ja vedenkäyttöön.

Vesi- ja energiatehokkuuden kategorioissa Riihitontun uudisasuinrakennus sai pisteitä mm. pienivirtaamaisilla vesikalusteilla, energiatehokkailla talotekniikkaratkaisuilla ja katolle sijoitetulla aurinkosähköjärjestelmällä. Kohde toteutettiin A-energialuokituksella hyödyntämällä rakennusten lämmityksessä ja osassa sähköenergian tuotantoa myös yli kilometrin syvyistä syvälämpöjärjestelmää.  

Julkisen liikenteen toimivat yhteydet ja läheiset palvelut toivat hyvät pisteet sijainnin osalta. Riihitonttu muodostaa yhteensä yli 600 asunnon korttelikokonaisuuden keskeisellä paikalla, vain 200 metrin päässä Niittykummun metroasemasta ja kauppakeskuksesta. Talojen suunnittelussa pyöräilijöiden tarpeet on huomioitu riittävällä pyöräpaikoituksella.

Rakentamisen aikaisia LEED-sertifiointiin vaikuttavia toimenpiteitä olivat mm. tiukka pölynhallinta sekä materiaalien suojausmenetelmät ja niiden dokumentointi. Työmaalla syntyvästä jätteestä vähintään 75 prosenttia pitää hyötykäyttää, mikä toteutuukin työmaan perustoiminnoilla.

Kohteen elinkaarenaikainen laskennallinen hiilijalanjälki on 7 287 tCO2-ekvivalenttia, joka vastaa Ympäristöministeriön menetelmän mukaista ominaispäästöä 15,1 kgCO2e/netto-m2/vuosi. Tulos on tavanomaiseen, määräystasoa vastaavaan rakentamiseen verrattuna pienempi, perustuen suurimmilta osin hyvään energiatehokkuuteen ja syvälämmön hyödyntämiseen, toteaa hankkeessa LEED- ja LCA-konsulttina toiminut Raksystems loppuraportissaan.

– Riihitontun korttelikokonaisuus on laaja ja pitkäkestoinen hanke, jossa olemme tehneet yhteistyötä NREPin kanssa jo usean vuoden ajan. Sertifikaatin asettamat tavoitteet toteutettiin hyvällä yhteistyöllä ja varmalla otteella, hyödyntäen myös kohteen ensimmäisen vaiheen oppeja, sanoo Jarkko Salmenoja, NCC:n toimialajohtaja.

LEED-sertifikaatti viestii vahvasti ympäristömyönteisyydestä. Sertifiointiin oleellisena osana kuuluva ulkopuolinen arviointi varmistaa, että rakennus suunnitellaan, rakennetaan ja toimii tarkoituksenmukaisesti.

On ilo saada Niittykummun hankkeen toinen vaihe sertifioitujen kohteidemme jatkoksi. Kohteiden ympäristö- ja kestävän kehityksen huomioiminen on meille todella tärkeää, ja Niittykumpu on ansaitusti saavuttanut Gold-tason, kommentoi rakennuttajajohtaja Henri Hynynen, Nrep.  

Riihitontun ensimmäinen vaihe sai LEED Gold -sertifikaatin syksyllä 2022. Myös rakenteilla olevalle kolmannelle vaiheelle haetaan Gold-tason sertifikaattia, jolloin koko Nrep:lle rakennettu korttelikokonaisuus tulee olemaan sertifioitu.

Lisätietoja:

Jarkko Salmenoja, toimialajohtaja, jarkko.salmenoja@ncc.fi, 040 356 7057
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, merja.alastalo@ncc.fi, 050 316 5887

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Konsernimme toimialoja ovat rakennus- ja infrastruktuurihankkeet, asfaltin ja kiviainesten tuotanto sekä kiinteistökehitys. Vuonna 2022 NCC:n liikevaihto oli noin 54 miljardia Ruotsin kruunua ja työntekijöitä oli 12 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.