Tutkimustulos: Parhaat ideat syntyvät työpaikan vapaissa keskusteluissa

Pohjoismaissa seitsemän kymmenestä viihtyy jokapäiväisessä työssään. Enemmistö kertoo, että suurin osa työhön liittyvistä ideoista syntyy kollegoiden välisissä keskusteluissa, mutta vain kolme kymmenestä katsoo työpaikkansa olevan suunniteltu tukemaan kommunikointia ja luovia tapaamisia. Yli puolet ihmisistä myös stressaa töissä, erityisesti Ruotsissa.

Nämä tulokset käyvät ilmi NCC:n teettämästä ja United Minds
-tutkimuslaitoksen tekemästä kyselystä 4 000 palkkatyöntekijälle ja yrittäjälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Pohjoismaalaiset eivät ole luovimmillaan kokoushuoneessa tai koulutuksessa vaan jutellessaan kollegoidensa kanssa. Jopa 54 prosenttia työhön liittyvistä ideoista tulee esille spontaaneissa tapaamisissa kollegoiden kanssa.

– Etätyö esitetään usein johtotähtenä, joka ratkaisee elämän palapelin, lisää tuottavuutta ja parantaa elämänlaatuamme. Etätyössä on omat etunsa esimerkiksi ympäristön kannalta. Harvoin sen sijaan puhutaan siitä, että etätyön lisääntyminen voi tuottaa kustannuksia luovuuden ja yhteisöllisyyden vähentymisen vuoksi. Tämä on merkittävää, kun otetaan huomioon se, miten tärkeiksi kollegoiden kanssa käydyt keskustelut ovat osoittautuneet luovien ideoiden esille tuomisessa, NCC Property Developmentin toimitusjohtaja Mika Soini toteaa.

Useat yritykset ovat ottaneet käyttöön etätyöpäivät ja jopa kannustavat työskentelemään kotoa käsin. Tutkimukset osoittavat kuitenkin selvästi, että useimmat ihmiset eivät tunne suurta tarvetta työskennellä kotona kyetäkseen keskittymään työhönsä.

Toimisto on tärkeä kokoontumispaikka pohjoismaisilla toimialoilla

Analysointi, innovointi ja luovuus ovat ominaisia toimialoille, joihin Pohjoismaat nykyään usein kytketään. Alat johtavat usein teknistä ja taloudellista kehitystä ja vetävät puoleensa niin lahjakkuuksia kuin pääomaakin.

– Tutkimuksen mukaan toimisto on tärkeä paikka ideoinnille, jota tällaisissa organisaatioissa vaaditaan, ja kaikki kohtaamiset kollegoiden kanssa ovat sekä tärkeitä että toivottavia, Mika Soini sanoo.

Vastaajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että työympäristössä tärkeintä on yksinkertaisesti mahdollisuus kommunikoida kollegoiden kanssa – tätä arvostetaan enemmän kuin hiljaisia työhuoneita, matalaa melutasoa, koulutusmahdollisuuksia tai edes joustavia työtehtäviä.

– Tällaisten yritysten johdon ei pitäisi kannustaa työntekijöitä jäämään kotiin, vaan panostaa toimistotilojen suunnitteluun sellaisiksi, että ne edistävät työntekijöiden terveyttä sekä tehostavat samalla toimintaa ja nostavat henkilökunnan luovuuden aivan uudelle tasolle, Mika Soini sanoo.

Työpaikkaa koskevia näkemyksiä kartoittava kysely tehtiin marraskuussa 2015.

Lisätietoa:
Mika Soini, NCC Property Developmentin toimitusjohtaja, puh. 050 67 367
Merja Alastalo, NCC:n viestintäjohtaja, puh. 050 316 5887

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2014 oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.