UNICEFin ja NCC:n yhteistyön tavoitteena puhdas vesi lapsille

UNICEF ja NCC julkistivat tänään yhteisen hankkeen, jossa NCC tukee rahallisesti UNICEFin veteen ja sanitaatioon liittyviä kehitysohjelmia Kiinassa ja Itä-Timorissa. Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan lasten oikeuksien huomioimista myös kaupunkisuunnittelussa.

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet vaativat kaikkien yhteiskunnan sidosryhmien yhteistyötä, ja yksityissektorilla on tärkeä rooli tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. UNICEF ja NCC pyrkivät yhteistyöllään edistämään puhtaan veden saatavuutta kaupungeissa. Puhdas vesi on tärkeä kestävän kehityksen periaatteiden mukainen tavoite kaupungeissa.

Jos lapsella ei ole käytössään puhdasta vettä, hänen riskinsä sairastua veden välityksellä leviäviin hengenvaarallisiin tauteihin kasvaa. Puhtaan veden ja riittävän sanitaation turvaaminen on yksi UNICEFin keskeisistä tavoitteista. UNICEFin ponnistelujen ansiosta liki 14 miljoonaa lasta perheineen pääsi puhtaan veden piiriin ja 11 miljoonaa sai yksinkertaiset vessat vuonna 2015.

– NCC haluaa parantaa lasten terveyttä ja heidän selviytymismahdollisuuksiaan tukemalla UNICEFin työtä vesi- ja sanitaatio ohjelmien parissa. NCC on varsin riippuvainen vedestä niin Pohjoismaissa kuin epäsuorasti hankintaketjunsa kautta muualla maailmassa, erityisesti Itä-Aasiassa. Haluamme lisätä panostustamme veden käsittelyyn toiminnassamme, NCC:n kestävän kehityksen johtaja Christina Lindbäck kertoo.

NCC:n lahjoittamilla varoilla hankitaan puhdasta vettä, sanitaatiotuotteita ja hygieniakoulutusta lapsille Kiinassa ja Itä-Timorissa.

Lasten oikeudet tulee ottaa huomioon myös kestävää kehitystä tukevien kaupunkien suunnittelussa. NCC ja UNICEF etsivät siksi uusia, innovatiivisia tapoja kehittää osallistavia ja kestävän kehitysten mukaisia kaupunkeja. Monet hankkeet, joihin NCC osallistuu, esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja urheiluhallien rakentaminen, vaikuttavat suoraan lasten elämään.

– NCC:llä on odotettua suurempi vaikutus lasten elämään, koska se on keskeinen toimija kaupunkien kehittämisessä. Tekemällä yhteistyötä voimme saada paljon aikaan lasten oikeuksien saralla, Ruotsin UNICEFin pääsihteeri Veronique Lönnerblad toteaa.

Christina Lindbäck, kestävän kehityksen johtaja, NCC, p. +46 8 5855 1907
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC Suomi, p. 050 316 5887 

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.