NCC käynnistää syksyllä Länsi-Pakilan uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen rakentamisen

Tulevana syksynä käynnistetään Pakilanpuiston kouluhankkeen allianssin toinen vaihe, jossa Elontielle rakennetaan uusi päiväkoti- ja koulurakennus.

Elontie 35:n uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2022. Tontilla sijaitseva päiväkoti Havukan nykyinen rakennus puretaan kesän aikana. Uuden rakennuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2023.

Uudisrakennus tarjoaa tulevaisuudessa terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat päiväkodille ja Pakilan ala-asteen 1.2. luokille. Rakennukseen sijoittuu myös pienten monivammaisten lasten (MOVA) sekä toiminta-alueittain etenevän opetuksen (TOI) yksiköt.

Uudet tilat vahvistavat alueen palveluita ja muodostavat pakilalaisille laadukasta opetusta tukevan kokonaisuuden jo rakennetun allianssin ensimmäisen vaiheen, eli Halkosuontien koulun kanssa. Rakentaminen tulee näkymään lähialueella vuoden 2023 loppuun asti, jonka jälkeen arki pienille opintien kulkijoille alkaa. On ilo päästä jatkamaan rakentamista alueella tuttujen kumppaneiden kanssa, sanoo NCC:n yksikön johtaja Joonas Saikkonen. 

Rakennuksen suunnitelmat on jo hyvin aikaisesta vaiheesta lähtien tehty tiiviissä yhteistyössä talon tulevien käyttäjien kanssa, ja allianssi on kuullut myös lähinaapureita suunnitelmista. Elontien uudisrakennuksen julkisivut tulevat olemaan puisia ja rakennus on pyritty kolmisakaraisella muodollaan sopeuttamaan ympäröivän alueen mittakaavaan.

Allianssihankkeessa yhdistettiin kolme erillistä koulu- ja päiväkotihanketta ja tavoitteena oli löytää paras kokonaisratkaisu toiminnan, kaupunkikuvan ja kustannusten kannalta. Samalla tavoitellaan mahdollisimman pientä hiilijalanjälkeä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. Tämä näkyy hankkeessa esimerkiksi lämmitysratkaisuissa ja puun käytössä rakenteissa, kertoo tilapalveluiden hankeyksikön päällikkö Jarmo Raveala Helsingin kaupungilta.

Nyt rakennettava koulu- ja päiväkotirakennus on Pakilanpuiston kouluhankkeen allianssin toinen vaihe, jonka rakennusurakan arvo on 15 MEUR ja se kirjataan toisen kvarttaalin tilauskantaan.

Allianssissa ovat NCC:n lisäksi osapuolina Helsingin kaupunki, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, AFKS Arkkitehdit, Ideastructura ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka. Allianssi käynnistyi keväällä 2020. Ensimmäisessä vaiheessa allianssi suunnitteli ja toteutti 3.–9. luokkien pääkoulun ja nuorisotilat Halkosuontiellä.

NCC rakentaa samalle alueelle myös Namika Areenan, jonka tiloja käytetään päiväaikaan koulun liikunnanopetukseen. Namika Areenan rakennustyöt alkavat kesän aikana.

Joonas Saikkonen, yksikönjohtaja, NCC, joonas.saikkonen@ncc.fi, puh. 050 433 2299 
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC, merja.alastalo@ncc.fi, puh. 050 316 5887

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Konsernimme toimialoja ovat kiinteistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2021 NCC:n liikevaihto oli noin 53 miljardia Ruotsin kruunua ja työntekijöitä oli 13 000. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.