NCC jatkaa ekoenergian käyttöä

Suomen NCC Roads on uusinut sopimuksensa Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioiman EKOenergian käytöstä. Alkuperäinen sopimus allekirjoitettiin vuonna 2012, josta lähtien kaikki yrityksen käyttämä sähkö on tuotettu tuulivoimalla.

EKOenergia on vihreää sähköä, jolle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkki. Vihreä sähkö tarkoittaa uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä: tuulivoimaa, bioenergiaa, aurinkoenergiaa tai vesivoimaa. EKOenergia täyttää lisäksi tiukat kestävyyskriteerit, joilla taataan, ettei esimerkiksi tuulivoimala sijaitse tärkeillä lintualueilla.

Päästökerroin nollaan

Suomen NCC Roadsin kaikki sähkö ostetaan jatkossakin Vattenfallilta ja se on Ekoenergia-merkittyä tuulisähköä.

- Sopimuksen jatkaminen EKOenergian käytöstä oli helppo valinta. Kestävä kehitys otetaan NCC:llä vakavasti ja se on tärkeä osa meidän visiota. Tuulisähkön käyttäminen on yksi askel kohti tätä visiota, sanoo NCC Roadsin toimitusjohtaja Petri Järvensivu.

- Käyttämällä EKOenergia-merkittyä sähköä NCC Roads jatkaa eurooppalaisena suunnannäyttäjänä, joka ottaa sähkön hankinnassaan huomioon myös biodiversiteettikysymykset. EKOenergia poikkeaa vihreästä sähköstä siten, että se minimoi myös uusiutuvan energian ympäristöhaitat ja johtaa uuden uusiutuvan energian tuotannon syntymiseen. 40 ympäristöjärjestön hyväksymien kestävyyskriteereiden täyttymistä valvoo aina riippumaton tarkastaja, kertoo EKOenergian avainasiakaspäällikkö Petter Nissinen.

NCC Roads kuluttaa vuosittain sähköä noin 8 500 MWh. Suurin yksittäinen sähkönkuluttaja on Vantaan asfalttiasema, joka viime vuonna käytti sähköä reilut 1 600 MWh. Myös kiviainesten murskaaminen kuluttaa paljon sähköä. Ekoenergian ostamisen myötä sähkönkulutuksemme päästökerroin muuttuu nollaksi.

Koko NCC-konsernille on tärkeää edistää ympäristöystävällisiä arvoja. NCC Rakennus käyttää työmaillaan pääsääntöisesti Savon Voiman toimittamaa VihreäVoima-sähköä. Se on uusiutuvilla energialähteillä eli tuulivoimalla, biopolttoaineella ja vesivoimalla tuotettua sähköä.

Lisätietoja:
Taina Piiroinen, liiketoiminnan kehityspäällikkö, NCC Roads, puh. 010 507 6503
Petter Nissinen, avainasiakaspäällikkö, EKOenergia, puh. 040 646 3441

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.