NCC ja Helsingin kaupunki kutsuvat kaupunkilaiset mukaan kehittämään yhteistä Savonkadun aluetta

Helsingin kaupunginhallitus on 11.1.2021 pitämässään kokouksessa hyväksynyt NCC:n kehittämisvarauksen Alppilan ja Pasilan Savonkadun alueelle. Tavoitteena on saada kaupunkilaiset kattavasti mukaan kehittämään alueesta hiilineutraali korttelialue sekä luomaan Savonkadusta yhteisöllinen, aktiivinen ja viihtyisä katutila osana kantakaupunkia.

Kuva: JKMM 

- Savonkadun aluetta lähdetään suunnittelemaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa, jotta lähtökohtaisesti saamme alueesta luonnollisen osan Alppilaa ja koko Helsingin kantakaupunkia, sanoo Senior Developer Heikki Alén NCC:ltä.

Suunnittelussa haetaan aktiivisen osallistamisen kautta eri vaihtoehtoja alueen elävöittämiseksi ja liittämiseksi tehokkaasti kantakaupungin toimintoihin. Sidosryhmille ja kaupunkilaisille järjestetään erilaisia tapoja vaikuttaa alueelle tehtäviin kehittämissuunnitelmiin. Kehitysvaiheen suunnittelusta, alueesta sekä osallistumismahdollisuuksista ja niiden aikataulusta löytyy tietoa osoitteessa www.savonkatukehittyy.fi. NCC toivoo yleisöltä vahvaa osallistumista kaikissa hankkeen vaiheissa.

- Helsingin kaupungille on erittäin tärkeää, että kaupunkilaiset pidetään mukana koko projektin ajan. Helsinkiä rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa, kuvaa Helsingin kaupungin kiinteistökehityspäällikkö Ilkka Aaltonen.

Kaupunkilaiset aktiivisesti mukaan suunnitteluun

Näkemysten ja tietojen keräämiseksi järjestetään mm. tutkimuksia, kyselyitä, haastatteluita, virtuaalinen maastokävely sekä asukastilaisuus. Tammi-helmikuussa toteutettavassa ensimmäisessä karttakyselyssä voi vastata kysymyksiin alueen nykyisistä käyttötavoista sekä kertoa omia ajatuksia Savonkadun kehittämisestä.

- Haluamme tiiviillä vuorovaikutuksella varmistaa, että alueen asukkaat ja toimijat antavat näkemyksiään meille, suunnittelutyömme pohjaksi. Kaikki ajatukset ja ideat varmistavat yhteisen vision, aluetta kunnioittavan suunnitelman, JKMM Arkkitehtien Juha Mäki-Jyllilä kuvailee.

Vaihtoehtoiset suunnitelmat kommenteille kesällä

Kesän aikana esitellään vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka perustuvat vuorovaikutuksesta saatuihin lähtötietoihin. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus antaa suunnitelmista palautetta Kerro kantasi -palvelun kautta. Kommentteja hyödyntäen laaditaan tarkempi alueellinen suunnitelma asemakaavamuutoksen pohjaksi.

- NCC:lle tämä on erinomainen tilaisuus päästä yhdessä kaupunkilaisten kanssa kehittämään uutta Alppilaa ja sitomaan se vahvaksi ja virkistäväksi osaksi koko kantakaupunkia, toteaa Alén koko hankkeesta.

Savonkadun kehitystä voi seurata:
www.savonkatukehittyy.fi 
kaupungin verkkosivut www.hel.fi/keskusta 
Osallistu karttakyselyyn: bit.ly/savonkatu-karttakysely  

Lisätietoja:
Heikki Alén, Senior Developer, NCC Property Development, p. 040 567 6619, heikki.alen@ncc.fi 


Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, puh. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@ncc.fi

Ilkka Aaltonen, kiinteistökehityspäällikkö, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 36441, ilkka.aaltonen@hel.fi

Milla Nummikoski, arkkitehti, asemakaavoitus, Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 37477, milla.nummikoski@hel.fi 

Taustatietoa hankkeesta

Kehittämisvarausalue sisältää alustavasti yhteensä noin 160 000 kerrosneliön laajuudelta toimitilarakentamista Savonkadun molemmin puolin, hotelli-, liiketila‐, pysäköinti‐, hybridi‐ ja opetustiloja sekä asuntoja. NCC tutkii aluetta myös sen uusien pääkaupunkiseudun toimitilojen sijoittamista varten. Kehitysvarauksen lisäksi NCC:llä on aikomus hakea alueelle tonttivarausta toimistorakentamiseen 45 000 kerrosneliölle, mutta kuitenkin vähintään 35 %:lle koko kehitysvarauksen laajuudesta. 

Suunnittelun arkkitehtina toimii JKMM Arkkitehdit. Arkkitehtuurilla haetaan korkeatasoista, tiivistä kaupunkirakennetta ja yhdistävää tekijää historiallisen Konepaja-alueen ja uuden Keski-Pasilan alueen välille. Asuinkortteleiden ja toimitilakortteleiden väliin jää vihervyöhyke avokallioineen. Hankkeen maisemasuunnittelijana toimii Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

Alueen energiakokonaisuuden kehityssuunnittelun toteutuskumppanina on Helen Oy. Korkean alueellisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi keskitytään paikallisten resurssien, kuten geoenergian, aurinkosähkön ja -lämmön, hyödyntämiseen.

Rakennettavien rakennuksien käyttöasteen nostamista tilaresurssien jakamisen kautta suunnitellaan yhdessä kiinteistöalan startup Spacent Oy:n kanssa. 

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Toimialaamme ovat kiinteistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2019 NCC:n liikevaihto oli noin 5,5 miljardia euroa ja työntekijöitä oli 15 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.