NCC mukaan Oulun yliopistollisen sairaalan C-rakennuksen suunnitteluvaiheen allianssiin

Allianssissa suunnitellaan C-rakennusta vuoden 2024 loppuun asti, jonka jälkeen sovitaan toteutuksesta. NCC on mukana myös aiemmissa A- ja F-rakennusten alliansseissa.

OYSin uuden sairaalan toteutuksessa käynnistetään seuraava kehitysvaihe, joka sisältää C-rakennuksen ja maanalaisen pysäköinnin. Kehitysvaiheeseen etenevän C-rakennuksen allianssiorganisaation muodostavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, NCC ja Siemens Osakeyhtiö.

C-rakennus kuuluu F-rakennuksen ohella OYS 2030 -ohjelman toiseen vaiheeseen ja se toteutetaan allianssiurakkana jo rakenteilla olevan F-rakennuksen kanssa. Oulun Kontinkankaan sairaalakampukselle nousevaan C-uudisrakennukseen on alustavasti suunniteltu esimerkiksi eri erikoisalojen poliklinikoita sekä opetuksen ja koulutuksen tiloja. Suunnitelmat tarkentuvat kehitysvaiheen aikana.

– Allianssi sopii oivasti seuraavaan vaiheeseen, kun ei vielä tiedetä ihan tarkalleen mitä tullaan lopulta rakentamaan. Ei tarvitsekaan, sillä yhdessä tehden saamme varmasti ratkaistua käyttäjien tilantarpeet tarkoituksenmukaisesti, sanoo NCC:n toimialajohtaja Frej Weurlander.

– On hienoa, että päästään nyt ripeästi liikkeelle kehitysvaiheeseen. Olemme yhdessä allianssin ja käyttäjien kanssa tehneet hyvät pohjatyöt vuonna 2021, kun suunnittelimme F-rakennuksen toiminnallista sisältöä ja laajuutta ja samalla analysoimme C-rakennukseen sijoitettavia toimintoja ja niiden vaatimia tilatarpeita. Tuolloin oli sote-uudistuksen lait juuri saatu eduskunnassa läpi, mutta uudistuksen mukana tulevia mahdollisia muutoksia hankkeellemme ja erityisesti C-rakennukseen tuleviin toimintoihin ei kukaan voinut osata ennakoida. On selvää, että joudumme nyt tarkastelemaan asiaa nykytilanteen mukaisesti, mutta samalla muistaen, että meidän on pysyttävä annetuissa raharaameissa. Yhteiseen kokemukseemme nojaten luotan päätoteuttajamme kykyyn ja osaamiseen johtaa tekniset suunnitteluratkaisut täyttämään toiminnan asettamat vaatimukset tiloille, laitteille ja järjestelmille kuin myös tuotannon tehokkuuteen toteuttaa hanke asetetussa budjetissa ja aikataulussa, toteaa Pohteen ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio.

Kehitysvaiheen on arvioitu ajoittuvan ajalle maalis–joulukuu 2024. Vaiheen alustaviksi kustannuksiksi on arvioitu vajaat 5 miljoonaa euroa. Se koostuu pääosin erilaisista suunnittelukustannuksista, joihin kuuluu muun muassa arkkitehti-, rakennus- ja talotekniikan suunnittelu sekä pohjasuunnittelu, kiinteät sairaalalaitteet ja liikennesuunnittelu.

Kehitysvaiheen aikana selvitetään myös Oulun yliopiston, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin kanssa mahdollisuutta sijoittaa C-rakennukseen heidän tarpeitaan vastaavia tiloja sekä tutkitaan, millaisia yhteistoiminnallisia hyötyjä se voisi tarjota.

C-rakennus nousee sairaalakampukselle OYSin nykyisen K-rakennusosan paikalle. Ennen rakennustöiden käynnistymistä vanhan sairaalan K-osassa sijaitsevat toiminnot muuttavat A- ja B-rakennuksiin. Purkutyöt käynnistyvät muuttojen jälkeen, minkä jälkeen varsinainen rakentaminen voisi puolestaan sijoittua vuosille 2025–2029.

Lisätietoja:
Frej Weurlander, toimialajohtaja, NCC Building Nordics, frej.weurlander@ncc.fi, puh. 050 320 3917
Kari-Pekka Tampio, ohjelmajohtaja OYS2030, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, kari-pekka.tampio@pohde.fi, puh. 040 151 4005
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC, p. 050 316 5887, merja.alastalo@ncc.fi

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Konsernimme toimialoja ovat rakennus- ja infrastruktuurihankkeet, asfaltin ja kiviainesten tuotanto sekä kiinteistökehitys. Vuonna 2023 NCC:n liikevaihto oli noin 57 miljardia Ruotsin kruunua ja työntekijöitä oli 12 200. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.