Ihmisten arvaamaton käytös on tietyömaalla suuri vaara

Miksi autoilija ei hiljennä riittävästi? Tietyömaille tyypillinen vaaratilanne aiheutuu, kun muut tiellä liikkujat ajavat liian lujaa ja läheltä siellä työskenteleviä ihmisiä tai työkoneita. Työmaahenkilöstö kokeekin autojen kovan vauhdin suurimmaksi riskiksi omalle turvallisuudelleen. Syksyn pimeys pahentaa tilannetta.

Jokainen vaaratilannekin on tietyömaalla liikaa ja siksi keinoja nopeuksien hillitsemiseksi haetaan jatkuvasti lisää. Jalan työmaalla oleva henkilö on luonnollisesti heikommassa asemassa törmäystilanteessa kuin autossa oleva, mutta toisaalta autonkin luoma turvallisuuden tunne voi olla harhaa. Työkoneet ovat suuria ja painavia ja työmaan liikenne kulkee muun liikenteen seassa, kun asfalttimassaa tuodaan raskailla kuorma-autoilla ja ajoneuvoyhdistelmillä. 
NCC:n henkilöstöä ohjeistetaan ja kannustetaan pitämään huolta itsestä ja kaverista. Valppautta pitää jaksaa pitää yllä myös yövuoroissa, työpäivien viimeisiin minuutteihin ja vielä työvuoron jälkeenkin. 

– Työtapaturmalle altistumiselle suurin riskihetki on työvuoron lopussa ja itse asiassa työvuoron jälkeen, kun tsemppaaminen loppuu ja lähdetään kotia tai majoitusta kohti. Työntekijät myös turtuvat jonkin verran liikenteen vaaroihin, mutta pääasiassa ohikulkeva liikenne koetaan ahdistavaksi ja pelkoa lisääväksi asiaksi. Erityisesti tämä korostuu suurien nopeuksien väylillä, NCC:n työturvallisuuspäällikkö Hannu Heino sanoo.  

Kovat nopeudet aiheuttavat huolta

NCC:n Asfaltin mobiiliyksikön aluejohtajan Ilmo Hyypän työmaat ovat ympäri Suomea ja pääosin valtion tieverkolla eli työt ovat ELY-keskusten tilaamia asfaltin jyrsintä- ja päällystystöitä. Tietyömailla muu liikenne aiheuttaa merkittävämmän riskin kuin esimerkiksi pihojen päällystämisessä. Siksi hänen pöydällään on jatkuvasti vireillä tärkeä tehtävä varmistaa turvallinen työskentely. 

– Työmaanaikaisten nopeusrajoitusten noudattamatta jättäminen on jatkuva murheemme. Tänä vuonna olemme ottaneet uudestaan keinovalikoimaamme koneisiin kiinnitettävän nopeusnäytön, josta olemme saaneet positiivisia kokemuksia. Tulemmekin todennäköisesti lisäämään näyttöjä työmaillemme. Useissa sopimuksissa on tilaajan puolelta vaatimus joidenkin kohteiden osalta saattoauton käytöstä, mikä nähdään erinomaisena asiana. On kuitenkin huomattava, että rekat eivät aina pysty ohittamaan työmaata edes saattoauton vauhdissa, vaan joutuvat hidastamaan vielä enemmän, jotta kapeista kohdista voidaan mennä turvallisesti ohi. Raskaat ajoneuvot kiihtyvät hitaasti tietyömaan jälkeen, ja tämä aiheuttaa joskus vaarallisia ohituksia tietyömaalla, jossa ei pidä milloinkaan ohittaa edellä ajavaa, vaikka vauhti olisi kuinka hidas, Ilmo Hyyppä huomauttaa.

Syyspimeys lisää vaaran paikkoja

Syksyn kosteus, sumu ja pimeys tuovat huomattavia lisähaasteita tietyömaille. NCC:llä panostetaan selkeän ja näkyvän liikenteenohjauksen lisäksi heijastaviin vaatteisiin, koneiden heijastimiin ja työvaloihin. Pimeällä työtekijöillä saattaa olla käytössään otsavalaisimia, jotka pyritään säätämään niin, etteivät ne sokaise ohikulkevia katsekontaktissa. Sama kannattaa muistaa toisin päin. Pitkät valot tai valojen vilkuttelu saattavat sokaista työmaalla työskenteleviä ja aiheuttaa näin suurenkin vaaran.

Vinkkejä tietyömaan turvalliseen ohitukseen

NCC:n aluejohtaja Ilmo Hyyppä ja työturvallisuuspäällikkö Hannu Heino antavat muutamia käytännön vinkkejä tietyömaan turvalliseen ohitukseen:

  • Huomioi tietyömaalle tullessa tärkeimmät: ihmiset, koneet ja liikennemerkit. 
  • Noudata liikennemerkkejä, liikennevaloja ja liikenteenohjaajien käskyjä.
  • Nopeusrajoitus on maksiminopeus, tarvittaessa pitää hiljentää ja aina varautua myös pysähtymään. 
  • Älä ohita edellä kulkevaa ajoneuvoa, vaikka se pysähtyisi. 
  • Laita autoradio hiljaiselle, jotta kuulet poikkeustilanteissa annettavat ohje- tai huomiohuudot.
  • Päällystystyömaan maksiminopeus on 30 km/h, moottoriteillä 50 km/h. Jälkimmäinen tuntuu siellä työskentelevistä todella kovalta ohitusnopeudelta, joten jos ohitat ihmisiä läheltä, hiljennä alle maksiminopeuden.
  • Valmistaudu pysähtymään tarvittaessa ja odota rauhassa, kunnes saat luvan tai voit muuten lähteä turvallisesti ohittamaan tietyömaata. 
  • Kommunikoi työmaaihmisten kanssa vain välttämättömissä tilanteissa ja silloinkin mieluiten niin, että pysäköit auton ensin turvalliseen paikkaan. Kaikki keskustelu keskeyttää työmaan keskittymisen ja aiheuttaa turhaa häiriötä. 
  • Älä käytä kaukovaloja, vilkuttele valoja tai käytä muita merkkejä. 
  • Koita ajaa työmaan ohi noudattaen riittävää turvaväliä ilman nopeita kiihdytyksiä, jolloin tasainen kulku auttaa paitsi työmaata, myös perässä kulkevia. 

Asenne on tärkein

NCC on järjestänyt jo 10 vuoden ajan henkilöstölleen työturvallisuuskeskusteluiden herättäjäksi ”Awareness Day” -teemapäivän. Tänä vuonna keskustellaan erityisesti turvallisesta käyttäytymisestä, mikä pohjautuu asenteista ja turvallisuuskulttuurista. Jos NCC:llä esiintyy riskikäytöstä, siihen pitää puuttua välittömästi ottamalla Time Out ja keskeyttää näin toiminta. 

NCC haluaa haastaa myös tieliikenteessä kulkijat pohtimaan omia käytösmalleja: Käytöstä ei voi kukaan muu muuttaa, ja siksi NCC:n henkilöstötilojen peileissä onkin vuosien varrella lukenut: ”Katsot juuri henkilöä, joka vastaa viime kädessä turvallisuudestasi”. Kysymys kuuluukin - voinko minä aiheuttaa liikennekäytökselläni vaaran itselleni tai muille?

 

Lisätietoja:

Ilmo Hyyppä, aluejohtaja, NCC, puh. 040 026 1099, ilmo.hyyppa@ncc.fi

Hannu Heino, turvallisuuspäällikkö, NCC, puh. 050 593 6176, hannu.heino@ncc.fi

Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, puh. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@ncc.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 15 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.