NCC rakentaa Espoon Karakallioon kolme Joutsenmerkki-kerrostaloa

NCC on sopinut Espoon Asuntojen kanssa kahden ja Asuntosäätiön kanssa yhden kerrostalon rakentamisesta Espoon Karakallioon, jossa Espoon Asunnot on ollut kehittämässä kaavaa täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Kaikille kolmelle kerrostalolle haetaan pohjoismaista Joutsenmerkki-ympäristömerkkiä. NCC:n ja Optiplanin yhdessä Espoon Asuntojen ja Asuntosäätiön kanssa kehittämä hanke on myös mukana ympäristöministeriön Tietomallipohjainen elinkaariarviointi -pilotissa. KVR-urakan yhteisarvo on noin 21 MEUR. 

- Hankkeella haluamme osoittaa, että kohtuuhintaisessakin rakentamisessa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla. NCC:lle on kertynyt vahvaa kokemusta Joutsenmerkki-rakentamisesta, joka ohjaa tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Karakallion kohteessa noudatetaan lisäksi ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa ja tutkitaan talotekniikan, kuten maalämmön ja aurinkopaneelien, vaikutusta hiilijalanjälkeen, kertoo NCC:n yksikön johtaja Tuomas Tonteri.

Karakalliossa sijaitseviin 7-kerroksisiin taloihin tulee yhteensä 143 ARA-rahoitteista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Rakennustöiden on arvioitu alkavan vuodenvaiheesta ja päättyvän loppuvuodesta 2022. 

- Espoon Asunnoilla on parhaillaan käynnissä useita kaavakehityshankkeita, joista Karakalliontie 1 on yksi. Olemme olleet aktiivisesti mukana luomassa alueen tulevaisuutta, ja nyt nuo suunnitelmat konkretisoituvat, kun täydennysrakentaminen tontilla alkaa. Karakalliontie 1 on myös ensimmäinen Joutsenmerkki-kohde Espoon Asunnoille, ja siksi merkityksellinen. Hanke huomioi vahvasti kestävän kehityksen periaatteet, jotka ovat yksi Espoon Asuntojen strategisista painopisteistä, sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

- Rakennutamme Karakallioon asumisoikeusasuntokohteen, joka tarjoaa valmistuttuaan ekologista, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Elinkaariajattelu on strategiamme mukaisesti keskiössä kehittäessämme yhteistyökumppaneidemme kanssa nykyaikaista asumista rakentamisesta alkaen. Karakallioon toteuttava hanke on valmistuttuaan erinomainen esimerkki kestävästä korttelista, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Joutsenmerkin mukaisessa rakentamisessa otetaan huomioon muun muassa rakennusmateriaalien ekologisuus ja alkuperä, käytettyjen kemikaalien turvallisuus ja terveellisyys, kosteudenhallinta sekä energiatehokkuus. Rakennusjätteen osalta hankkeen tavoitteena on vähintään 70 prosentin kierrätysaste. 

- A-energialuokkaan ja sisäilman korkeaan laatuun tähtäävä Joutsenmerkkikohde on yksi niistä laatutasoista, joihin pyrimme kaupunkikehityskohteissamme panostamaan, sanoo hankekehityspäällikkö Anne Björn kohteen hankekehityksestä NCC:n puolelta vastanneesta Kaupunkikehitys -yksiköstä.

- Meistä on tärkeää, että tässä hankkeessa edistetään kohtuuhintaista vähähiilistä rakentamista ja ympäristöministeriön hiilijalanjälkiarviointimenetelmän kehittämistä, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen toteaa. 

Hankkeelle on asetettu hiilijalanjälkitavoite

Karakalliontien taloille on asetettu numeerinen hiilijalanjälkitavoite < 1250 kgCO2/brm2/talo. Luku pohjautuu tuloksiin NCC:n Kaskelantielle toteuttamasta kerrostalonhankkeesta, minkä yhteydessä tutkittiin hiilijalanjälkeä Joutsenmerkki-rakentamisessa.

Karakallion hankkeesta tehdään useampi hiilijalanjälkilaskelma, joiden tulosten perusteella ohjataan hankkeen suunnittelua ja toteutusta kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Hankkeesta saatavia tietoja ja kokemuksia käytetään apuna ympäristöministeriön arviointimenetelmän kehittämisessä sekä pohjoismaisessa vähähiilisen rakentamisen menetelmien harmonisoinnissa.

 

Lisätietoja:

Tuomas Tonteri, yksikön johtaja, NCC, puh. 050 326 5008, tuomas.tonteri@ncc.fi

Pirjo Räihä, rakennuttamisjohtaja, Espoon Asunnot, puh. 040 533 0021, pirjo.raiha@espoonasunnot.fi

Turkka Keravuori, rakennuttamisjohtaja, Asuntosäätiö, puh. 020 161 2271, turkka.keravuori@asuntosaatio.fi

Riikka Holopainen, toimitusjohtaja, Ympäristömerkintä Suomi, puh. 040 5710 364, riikka.holopainen@ecolabel.fi

Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, puh. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@ncc.fi   

NCC Buildingin kaupunkikehitysyksikkö kehittää alueita ja erillisiä asunto- ja toimitilahankkeita. Lisätietoja: Sanni Tuomainen, toimialajohtaja, Kaupunkikehitys, puh. 040 5192 784, sanni.tuomainen@ncc.fi
 

Karakalliontie 1 numeroina

 • Espoon Asunnot
  • Talot K ja J, 7 krs., 2 x 2500 kem2
  • 91 vuokra-asuntoa
 • Asuntosäätiö
  • Talo L, 7 krs., 2500 kem2
  • 52 asumisoikeusasuntoa
 • Nimeämättömiä autopaikkoja yhteensä 121 (autohallissa 80, pihalla 41)
 • Hiilijalanjälkitavoite < 1250 kg CO2/brm2/talo
 • NCC vastaa hankekehittämisestä ja toteuttamisesta. Kokonaissuunnittelusta vastaa Optiplan. Hanke rekisteröidään NCC Building Nordics -liiketoiminta-alueen tilauskantaan rakennusluvan voimaantulon jälkeen.

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 15 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.

Espoon Asunnot on Espoon suurin vuokra-asuntojen tarjoaja ja Espoon kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö, jonka liikevaihto oli viime vuonna 139,6 M€. Asunnoissamme asuu yli 30 000 espoolaista. Vuosittain aloitamme keskimäärin 400 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakennuttamisen. 
Asuntosäätiö tekee työtä asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi. Suomen neljänneksi suurimpana asuinkiinteistöjen omistajana visionamme on tarjota parasta asumista elämän eri vaiheisiin missiomme Hyvä koti kaikille mukaisesti. Asuntosäätiö ei tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua. Rakennutamme ja omistamme erilaisia ratkaisuja asumiseen. Palveluvalikoimaamme kuuluu asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasuntoja. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys.