NCC on valittu rakentajaosapuoleksi Pakilan palvelurakennusten kehitysvaiheeseen

Allianssisopimus kehitysvaiheesta allekirjoitettiin Helsingin kaupungin kanssa joulukuussa. Suunnittelutyö ja käyttäjävuorovaikutus ovat parhaillaan käynnissä.

Helsingin kaupungilla on kehitysvaiheessa hanke, jossa tarkastellaan Pakilan alueen koulujen ja päiväkotien tilatarpeita kokonaisuutena. Hanke koskee Pakilan ala-asteen koulua ja Pakilan yläasteen koulua, päiväkoti Havukkaa ja päiväkoti Pakilaa.

– Projektin kehitysvaiheen tavoitteena on löytää paras toteutusratkaisu koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta. Allianssi kokoontuukin viikoittain yhdeksi päiväksi tekemään töitä yhteisessä projektitoimistossa. Kaikkien allianssin osapuolten yhteinen projektipäivä nopeuttaa ja tiivistää muutoin monissa toimipisteissä tapahtuvaa työskentelyä, kertoo NCC:n projektipäällikkö Mikko Leino.

Syksyllä 2018 erilaisia skenaarioita tutkittiin ja vertailtiin yhdessä käyttäjien kanssa parhaan mahdollisen toteutusvaihtoehdon löytämiseksi. Alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita myös kartoitettiin kaikille avoimessa Kerro Kantasi -verkkokyselyssä ja joulukuussa Pakilan yläasteella järjestetyssä esittely- ja keskustelutilaisuudessa. Suunnitelmissa huomioidaan tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyyden tarve, sillä tiloilla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja harrastustoiminnan tarpeita.

Hankkeen kehitysvaihe kestää arviolta lokakuuhun 2019 saakka.

Allianssin muut osapuolet ovat Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, AFKS Arkkitehdit, Ideastructura ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka.

Lisätietoja
Mikko Leino, projektipäällikkö, NCC, puh. 050 331 8872, mikko.leino@ncc.fi  
Laura Saraste-Mäkinen, viestintäjohtaja, NCC, puh. 0400 764 148, laura.saraste-makinen@ncc.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800.  NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.