NCC lunastaa lupauksia uudessa Rovaniemen tienhoitourakassa

NCC huolehtii Rovaniemen alueen valtion tieverkon turvallisuudesta ja liikennöitävyydestä seuraavan viiden vuoden ajan. Kyseessä on uudenlainen alueurakka, joka perustuu yksityiskohtaisten laatusuunnitelmien sijaan NCC:n antamille laatulupauksille. Urakassa keskitytään aiempaa enemmän tienkäyttäjien huomioimiseen ja digiteknologioiden hyödyntämiseen.

NCC vastaa Rovaniemen alueurakasta 1.10.2017 alkaen. Urakka sijoittuu Rovaniemen kaupungin sekä osittain Ylitornion ja Posion kuntien alueelle. NCC huolehtii alueen valtion teiden talvikunnossapidosta, sorateiden pinnan hoidosta, viher- ja puhtaanapitotöistä, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapidosta sekä päällysteiden paikkauksista. Tiestöä alueella on yhteensä 1087 km, joista sorateitä on 409 km ja kevyen liikenteen väyliä yhteensä 108 km. Lapin ELY-keskus valvoo hoitotöiden toteutumista.

- NCC:llä on yli vuosikymmenen kokemus vaativista Pohjois-Suomen tienhoitotöistä. On hienoa päästä tekemään niitä nyt myös pohjoisen keskukseen Rovaniemelle, sanoo NCC:n rakennuspäällikkö Timo Luhtaniemi.

Pääurakoitsijan lisäksi alueella vaihtuvat aliurakoitsijat.

- NCC toimii projektinjohtajana, jolla on työkalut ja resurssit vastata vaativista alueurakoista. Toimimme myös linkkinä tilaajan, toteuttajien ja tienkäyttäjien välillä. Yhdessä työtä kanssamme toteuttaa ammattitaitoinen aliurakoitsijaverkostomme. Se koostuu pääasiassa paikallisista pienyrittäjistä, Luhtaniemi sanoo.

Uusi lupauksiin perustuva malli käyttöön

Rovaniemen alueurakassa otettiin ensimmäisen kerran käyttöön lupauspohjainen kilpailutus. Se perustuu kokonaan uudenlaiseen malliin, jossa luovutaan perinteisestä laatusuunnitelmasta ja korvataan se lupausten kuvauksella. Lupauksilla tarkoitetaan tarjouspyynnössä esitettyjä asioita, joihin tarjoajalta haluttiin sitoumuksia. Tarjouksessaan kilpailijat saivat valita lupaustensa tason, mikä toimi pisteytyksen perusteena.

- Urakoitsijoilta saatujen palautteiden perusteella nykyisin pääsääntöisesti käytettävässä kilpailutusmallissa tilaaja määrittelee liian yksityiskohtaisesti asioita, kuten resursseja ja työmenetelmiä. Se taas urakoitsijoiden mielestä sitoo väärin heidän käsiään. Uutta mallia voisi kuvata siten, että tarkasti teknisesti määriteltyjen lamppujen sijaan hankimmekin nyt tietynlaista valoa, sanoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kunnossapitopäällikkö Markku Tervo.

- Jos urakoitsija ylittää lupauksensa, on sen mahdollista saada bonusta. Vastaavasti lupaustaan heikommasta toteutuksesta saa sanktion. On myös muistettava, että uusi malli muuttaa tilaajankin toimintaa. Aiemmin meidän oli seurattava alati lisääntyvien yksityiskohtien toteutumista, koska ne olivat vaatimuksina. Nyt valvonta kohdistuu lupauksiin ja niiden mittaamiseen, hän jatkaa.

Tien hoidon laatuvaatimukset ovat kuitenkin edelleen samat kuin ennenkin.

Tienkäyttäjät paremmin huomioon

Lupauksissa on kolme näkökulmaa: tyytyväinen asiakas, lopputuotteen ja palvelun laatu sekä tuloksellinen kehittäminen. Tarkoitus on aiempaa enemmän ottaa tienkäyttäjät huomioon tienhoidon toteuttamisessa ja kanssakäymisessä. Lisäksi hyödynnetään tehokkaammin uusimpia digiteknologioita mm. laadun hallinnassa, käytännön toiminnassa ja viestinnässä tienkäyttäjille.

- Tarjoamme tienkäyttäjille kattavammin tietoa siitä, mitä tien päällä kulloinkin tapahtuu. Meillä on esimerkiksi nettisivu, jonne kokoamme erilaista ajankohtaista tietoa urakalta. Myös WhatsApp-ryhmässämme jaamme tietoa muun muassa poikkeusjärjestelyistä, Luhtaniemi kertoo.

- Pyrimme myös jakamaan tietoa valtion teiden hoidosta ja lisäämään ymmärrystä, mihin teiden hoidon laatutaso perustuu – miksi jollain tiellä aurataan lumet pois mahdollisimman pian, ja jollain tiellä vasta kahden tunnin päästä.

Lisätietoja:
Pasi Saraniemi, projektipäällikkö, NCC, puh. 040 766 5139

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2016 oli 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.