NCC lanseeraa uudenlaisen energiaoppimisen työkalun kouluille

NCC tarjoaa kouluille uudenlaista tapaa hyödyntää koulurakennusta ilmiöoppimisen välineenä. MySchool on palvelu, joka perehdyttää kiinteistöstä saatavan datan kautta energiansäästöön ja rakennuksen sisäilmasto-ominaisuuksiin. Palvelua kehitetään Tyrnävän Rantaroustin koulun kanssa.

MySchool-palvelu kiinnittää koulujen huomion mm. koulukiinteistön energiankulutukseen, energian säästämiseen, lämpötilaan ja ääniolosuhteisiin.
- Koulurakennus tuottaa suuren määrän kiinnostavaa tietoa, joka on yleensä vain asiantuntijoiden käytössä. Nyt tarjoamme koulun käyttäjille mahdollisuuden ”kurkata konepellin alle”. Palvelun avulla kerromme esimerkiksi, mistä energia tulee, mihin sitä koulurakennuksessa tarvitaan, miten rakennus toimii, miten energiaa voitaisiin säästää ja mitä hyötyä säästämisestä on, sanoo NCC:n projektipäällikkö Laura Majoinen.

MySchool kerää koulun taloautomaatiosta ja muista tietolähteistä mittaustietoja, jotka koulu saa käyttöönsä helppolukuisen käyttöliittymän kautta. Palvelu sisältää myös opettajille valmiita opetuksen tukimateriaaleja ja harjoitustehtäviä, jotka noudattavat uutta opetussuunnitelmaa.

Tavoitteena omien vaikutusmahdollisuuksien ymmärtäminen

MySchool-palvelun avulla opettajat voivat tutustuttaa oppilaat oman koulurakennuksen ominaisuuksiin ja syventää sitä kautta kiinnostusta energiansäästöön ja oppimisolosuhteiden parantamiseen. Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään uusiutuvaan energiaan, rakennusten energiankulutukseen ja hyvään sisäilmaan liittyviä ilmiötä.
- Palvelun ja erilaisten harjoitusten avulla koulutunnilla voidaan esimerkiksi seurata, paljonko on eroa siinä, pestäänkö kädet reippaasti vai jätetäänkö hana valumaan käsiä saippuoidessa, Majoinen sanoo.

NCC:n digitalisoinnin kehittämisestä vastaava Ari Törrönen sanoo, että tässä jos missä on kyse ilmiöoppimisesta.
– Esimerkiksi energiankulutuksessa säästetyt kilowattitunnit eivät välttämättä kerro oppilaille kovin paljon. Säästö voidaan konkretisoida kuvaamalla, miten sillä energiamäärällä voidaan lämmittää jumppasali loppuvuoden.

Rantaroustin koulu mukana kehitystyössä

Kouluille tarjottavaa palvelua on kehitetty NCC:ssä usean vuoden ajan. Tyrnävälle toteutettu Rantaroustin koulu innostui NCC:n MySchoolista, ja palvelua lähdettiin viemään eteenpäin yhdessä opettajakunnan kanssa.
- Opettajakunnan mie­li­pi­de on erit­täin tär­keä, kos­ka me olem­me ra­ken­ta­mi­sen em­me ope­tu­sa­lan am­mat­ti­lai­sia, kertoo NCC:n vastaava projektipäällikkö Marjukka Kuit­ti­nen-Jus­si­la.

Nyt MySchool-palvelu sisältää opintokokonaisuuksia, joissa on opettajille valmiita aineistoja, kuten ilmiön yleiskuvaus, tehtäviä, tuntiaikataulu sekä luettelo opetukseen tarvittavista materiaaleista ja välineistä. Opintokokonaisuus on myös linkitetty eri oppiaineiden tuntisisältöön. Palvelun hyödyntämisestä on haluttu tehdä opettajille mahdollisimman helppoa.

Seuraavaksi Rantaroustin koulun opettajat pääsevät kokeilemaan palvelun käyttöliittymää sekä sisältöä ja antamaan palautetta muun muassa sen käytettävyydestä. Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa tamperelainen Realin Oy, joka on erikoistunut esineiden internetin sovelluksiin.

Rakentamisen ympäristövaikutukset pienemmiksi

Rakentaminen, rakennusmateriaalien valmistus ja rakennusten energiankulutus kattavat 40 % Suomen energiankulutuksesta. Tutkimusten mukaan suomalaiset viettävät ajastaan 90 % sisätiloissa. On siis syytä lisätä kulutustietoisuutta.
- Kestävä kehitys ja biotalous ovat strategisia painopisteitämme. Siksi on hienoa, että uusi koulumme tarjoaa tältäkin osalta oppimisen alustan lapsillemme, sanoo Tyrnävän kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

- Me NCC:llä kehitämme jatkuvasti energiatehokkaita, ympäristöä säästäviä ja resurssitehokkaita tuotteita ja palveluita yksin ja yhdessä asiakkaidemme kanssa. MySchool-palvelun kehittäminen on ollut erityisen hienoa, koska oppilaiden kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa myös tulevaisuuden resurssienkäyttöön, toteaa Laura Majoinen.

Lisätietoja:
Laura Majoinen, projektipäällikkö, kaupunkikehitys ja maankäyttö, NCC, p. 050 527 3261, laura.majoinen@ncc.fi
Laura Saraste-Mäkinen, viestintäjohtaja, NCC, p. 0400 764 148, laura.saraste-makinen@ncc.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2016 oli 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.