NCC ja NRC Group sopimukseen kiviaineksien toimittamisesta Turun ratapihan parannusurakkaan

NCC toimittaa Pohjoismaiden johtavalle raideinfra-alan yritykselle, NRC Groupille noin 200 000 tonnia kiviaineksia Turun ratapihan parannusurakkaan vuosina 2023-2025. Sopimukseen kuuluu myös maa-aineksien vastaanottoa.

NCC toimittaa hankkeeseen pääosin radan eristys- ja välikerroksissa käytettävää mursketta Hujalan toimipisteeltään. Urakan puhtaita ylijäämämaita toimitetaan puolestaan takaisin Hujalaan, jossa niitä käytetään kiviainesalueen ennallistamiseen ja maisemointiin. Maa-aineksien ja kiviaineksien kuljetuksissa pyritään mahdollisuuksien mukaan meno-paluu matkoihin.

– Turun ratapihan parannusurakka on merkittävä infrahanke, johon on hienoa päästä toimittamaan lähellä tuotettuja kiviaineksia. Hankkeessa toteutetaan osin myös NCC:n One-Stop-Shop -konseptia, jonka mukaisesti NRC toimittaa osan projektin ylijäämämaista maanvastaanottoomme. Meno-paluu kuormilla voimme vähentää tyhjiä ajoja ja pienentää osaltamme liikenteen päästöjä, sanoo Pertti Peltomaa, maajohtaja, NCC Industry.

Lähes 27 miljoonan euron parannusurakassa uudistetaan alueen raideninfra sekä henkilöliikenteen- ja autojunan lastauslaiturit ja uusitaan ratapihan sähköistys ja valaistus. Hanke sisältää ratarakentamiseen liittyviä töitä ja erilaisia taitorakenteita, kuten laiturikatoksia, porrasyhteyksiä sekä pohjanvahvistustoimenpiteitä, kuten paalutuksia ja paalulaattoja.

– Kiviainestoimituksissa matkan pituudella on merkitystä, sillä kuljetusten osuus kokonaishinnassa on merkittävä. Painavan materiaalin kuljettaminen tuottaa myös hiilidioksidipäästöjä, joten läheltä toimitettava materiaali oli meille tässä yhteistyössä tärkeää. Ratapihatyömaa sijaitsee keskeisellä paikalla ja työmaaliikenteen minimointi parantaa turvallisuutta ja vähentää haittoja alueen asukkaille ja muille käyttäjille. NCC:n meno-paluu kuormien malli mahdollisti monta meille tärkeää asiaa tällä projektilla, toteaa projektipäällikkö Jarkko Kupiainen NRC Groupista.

Työt ratapihalla on aloitettu kesäkuussa ja urakan arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. Projekti on osa Väyläviraston Kupittaa–Turku-ratahanketta.

Kiviainestoimituksista ja ylijäämämaiden vastaanotosta tehty sopimus kirjataan liiketoiminta-alue NCC Industrylle vuosien 2023-2025 aikana.

Lisätietoja:
Pertti Peltomaa, maajohtaja, NCC Industry, pertti.peltomaa@ncc.fi, 0400 420 488
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC, merja.alastalo@ncc.fi, 050 316 5887


NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Konsernimme toimialoja ovat rakennus- ja infrastruktuurihankkeet, asfaltin ja kiviainesten tuotanto sekä kiinteistökehitys. Vuonna 2022 NCC:n liikevaihto oli noin
54 miljardia Ruotsin kruunua ja työntekijöitä oli 12 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.