NCC lanseeraa kaikki kestävän kehityksen näkökulmat huomioivan työmaakonseptin

NCC ottaa käyttöön uuden vastuullista rakentamista tukevan toimintamallin. Vastuullinen työmaa kattaa ensimmäisenä Suomessa kaikki kestävän kehityksen näkökulmat työmaalla. Se kokoaa vastuulliset teot konkreettisiksi ja mitattaviksi toimenpiteiksi.

Kun 17 000 työntekijää pysähtyy samanaikaisesti keskustelemaan työturvallisuudesta, kun työmaan naapurikoulun koululaisia kutsutaan tutustumaan rakentamiseen, tai kun jätteistä jopa 70 prosenttia pystytään kierrättämään, on kyse vastuullisesta rakentamisesta. Nyt NCC ottaa Suomen rakennusalalla ensimmäisenä käyttöön toimintamallin, joka huomioi työmailla kaikki kestävän kehityksen näkökulmat: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen.

Vastuullinen työmaa on NCC:n uusi käytännönläheinen tapa huomioida kestävä kehitys työmailla. Uusi toimintamalli asettaa vaatimuksia muun muassa turvallisuudelle, reilulle liiketoiminnalle ja energiankäytölle.

- Meillä on jatkuvasti käynnissä lukuisia kestävän kehityksen eteen tehtäviä edistysaskeleita, mutta Vastuullinen työmaa kokoaa ne nyt yhden otsikon alle ja yhtenäistää niiden seurannan. Toimintamalli auttaa myös tarkastelemaan vastuullisuutta kaikista sen näkökulmista. Uudella konseptilla kannustamme työmaitamme ylittämään odotukset vastuullisuudessa, ympäristöpäällikkö Johanna Kirkinen kertoo.

Vastuullisella rakentamisella huomattavat vaikutukset
Rakentaminen, rakennusmateriaalien valmistus ja rakennusten energiankulutus kattavat 40 % globaalista energiankulutuksesta. Rakennusteollisuus käyttää Suomessa merkittävän määrän luonnonvaroja ja työllistää neljännesmiljoona henkilöä. Hankintojen osuus on noin 75 % rakentamisen kokonaiskustannuksista. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat huomioivalla rakentamisella on näin ollen merkittävät vaikutusmahdollisuudet kestävään kehitykseen.

- Vastuullinen työmaa -toimintamallilla tuotamme lisäarvoa koko rakentamisen arvoketjulle: henkilöstölle, tuotteen toimitusketjulle, tuotteen elinkaarelle sekä koko yhteiskunnalle. Esimerkiksi pienemmillä hiili- ja materiaalijalanjäljillä hillitsemme ilmastonmuutosta ja varaudumme materiaalien kustannusten nousuun, turvallisilla ja reiluilla työmailla houkuttelemme tulevaisuuden taitajia meille töihin ja naapuriyhteistyöllä huolehdimme, että työmme ja sen tulokset muistetaan ilolla, Kirkinen sanoo.

Vastuullinen työmaa käynnistyy aluksi seitsemässä hankkeessa. Työmaat sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Hankkeet ovat sekä uudis- että korjausrakentamiskohteita.

Lisätietoja antavat:
Johanna Kirkinen, ympäristöpäällikkö, NCC, p. 040 186 7107, johanna.kirkinen@ncc.fi
Laura Saraste-Mäkinen, viestintäjohtaja, NCC, p. 0400 764 148, laura.saraste-makinen@ncc.fi

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2016 oli 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.