NCC rakentaa Tuiran monitoimitalon Ouluun

Uusi monitoimitalo tulee vuonna 1900 rakennetun Tuiran koulun yhteyteen. NCC toteuttaa tilatehokkaan monitoimitalon haastavaan rakennuspaikkaan valmiiden suunnitelmien pohjalta. Rakennustyöt alkavat heti.   

Tuiran monitoimitaloon tulee tiloja yhtenäiselle peruskoululle, kirjastolle, nuorisopalveluille ja Oulu-opistolle. Rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaavat kaupungin asettamat tavoitteet: elinikäinen oppiminen, kuntalaistoiminnan vahvistaminen, kulttuurisensitiivisen toimintaympäristön luominen, halu parantaa yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä sekä pyrkimys vähentää terveydelle haitallisia kemikaaleja lasten kasvuympäristössä.

Yhtenäiseen peruskouluun tulevat luokka-asteet 0.–9. ja koulussa tulee opiskelemaan noin 650 lasta ja nuorta.

Uusi Tuiran monitoimitalo rakennetaan vuonna 1974 rakennetun, ja jo tontilta pois puretun, koulun tilalle. Uuden monitoimitalon viereen jää vuonna 1900 rakennettu, suojeltu koulurakennus. Se liitetään uuteen monitoimitaloon yhdyskäytävällä.

Kaupunkikuvallisesti vaativaan paikkaan sijoitetun uudisrakennuksen suunnittelusta on vastannut Verstas Arkkitehdit Oy. Monitoimitalo rakennetaan kokonaisurakkana. Hankkeen arvo on noin 22 miljoonaa euroa.

– Monitoimitalosta tulee monimuotoinen ja näyttävä rakennus Tuiraan. NCC:n vahvuus on juuri tällaisissa vaativissa rakennushankkeissa, joissa tilaaja kiinnittää erityistä huomiota urakoitsijan osaamiseen ja suorituskykyyn, NCC:n toimialajohtaja Frej Weurlander sanoo.

Rakennustyöt alkavat lokakuun alussa ja uuden monitoimitalon on määrä olla valmis kesäkuussa 2025. Kaksikerroksinen rakennus on kooltaan 8.496 m2.

Tuiran monitoimitalon noin 22 miljoonan euron rakennushanke kirjataan NCC Building Nordicsin tilauskantaan neljännelle kvartaalille.

Kuva: Verstas Arkkitehdit

Lisätietoja:
Frej Weurlander, toimialajohtaja, NCC Building Nordics, frej.weurlander@ncc.fi, +358 50 320 3917

Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC, merja.alastalo@ncc.fi, +358 50 316 5887

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Konsernimme toimialoja ovat rakennus- ja infrastruktuurihankkeet, asfaltin ja kiviainesten tuotanto sekä kiinteistökehitys. Vuonna 2022 NCC:n liikevaihto oli noin 54 miljardia Ruotsin kruunua ja työntekijöitä oli 12 500. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.