Tyrnävän Rantaroustin alakoulusta tulee uudenlainen oppimisympäristö

Tyrnävän kunta on allekirjoittanut sopimuksen NCC:n kanssa Rantaroustin alakoulun rakentamisesta ja ylläpidosta 20 vuoden ajaksi. Koulun pinta-ala on noin 6500 m2 ja se valmistuu heinäkuussa 2017. Rantaroustin alakoulu on 400–500 oppilaan koulu, jossa on opetusta 3.-6.-luokan oppilaille.

Oppilaat mukana suunnittelussa

Koulun suunnitteluun on osallistunut useita eri tahoja, myös oppilaat ovat päässeet vaikuttamaan suunnitteluun muun muassa tekemällä piirustuksia uudesta koulustaan. Kohteesta ei tehty perinteistä tilaohjelmaa vaan käyttäjä teki toiminnankuvauksen, jossa koulun toiminta kuvattiin suunnittelijoille.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulu on suunniteltu avoimen oppimisympäristön tilaksi. Rantaroustin koulussa ei ole juurikaan perinteisiä suljettuja luokkatiloja vaan oppimistilat ovat avoimia. Perinteisen kalustuksen tilalle hankitaan ja suunnitellaan uudenlaiseen pedagogiikkaan soveltuvia kalusteita, joita voidaan helposti siirtää toimintaan sopiviksi tilanteen mukaan. Koulussa ei myöskään ole perinteistä ruokasalia.

Osana koulurakennusta on myös täysimittainen liikuntasali, joka palvelee koululaisten lisäksi kuntalaisia erilaisten pelien ja kisojen pelipaikkana ja mahdollistaa tilat kuntosaliyrittäjälle. Kouluun tulee erityisluokkatilat, joihin on suunniteltu myös viikonloppuhoitoa erityislapsille. Tämä on vaatinut oman lisäpohdinnan tilojen muokattavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Energiamuotoihin kiinnitetty erityistä huomiota

Kiinteistölle tuotetaan osa sähköenergiasta aurinkopaneeleilla, jolloin sähköä saadaan aurinkopaneeleista maaliskuusta lokakuulle. Kesäaikana sähköä kuluu lähinnä ilmanvaihtolaitteisiin ja tämä sähkön tarve katetaan lähes kokonaan aurinkosähköllä. Päälämmitysmuotona koulussa on maalämpö ja sen lisänä käytetään kaukolämpöä. Kaukolämpöä käytetään myös lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.

– Kestävä kehitys on meille NCC:llä tärkeää, siksi tämä Rantaroustin koulu on meille erityisen mieluinen kohde. Rakennamme yhdessä Tyrnävän kunnan kanssa täysin uudenlaista kokonaisuutta, jolla on muitakin käyttötarkoituksia kuin perinteisillä koulurakennuksilla. Lisäksi elinkaarimalli antaa meille mahdollisuuden koulun käyttöönoton jälkeenkin osallistua yhdessä tilaajan kanssa kiinteistön arvoa ylläpitävän pitkäjänteisen kiinteistönpidon kehittämiseen, kertoo NCC:n aluejohtaja Timo Eskola.

– Meillä ketteränä ja kasvavana kuntana oli jo suunnitteluvaiheessa varsin kunnianhimoisia ja monitahoisia tavoitteita tulevaisuuden oppimisympäristölle, joka on kunnan historian suurin investointi tähän mennessä. Hyvä kumppanuus ja avoin vuoropuhelu ovat mahdollistaneet kokonaisuuden, joka tukee erinomaisen hyvin kunnan strategisia linjauksia ja antaa tulevaisuuden tekijöille hyvät eväät toteuttaa uuden opetussuunnitelman henkeä ja tavoitteita, painottaa Tyrnävän kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

Lisätietoja:
Timo Eskola, aluejohtaja, NCC Building, p. 050 432 0058
Johanna Vakkuri, kiinteistöpäällikkö, Tyrnävän kunta, p. 046 920 4420

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli 6,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 18.000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.