NCC valittu uuden Konepajan lukion ja aikuislukion korjaushankkeen kehittämiskumppaniksi Helsingissä

Helsingin kaupunki perustaa uuden Konepajan lukion ja aikuislukion. Lukiolle toteutetaan tilat korjaamalla Töysänkatu 2 -kiinteistön tilat. Uusi lukio aloittaa toimintansa elokuussa 2024 alueen muissa tiloissa.

NCC on valittu tarjouskilpailussa Helsingin kaupungin korjaushankkeen projektinjohtourakoitsijaksi. Hanke alkaa kehitysvaiheella. Toteutusvaiheesta tehdään erillinen päätös kehitysvaiheen päätyttyä.

Kehitysvaihe kestää kevään ajan ja tavoitteena on aloittaa hankkeen toteutus kesäkuussa. Laajuus ja kustannukset täsmentyvät kehitysvaiheessa. Uusi Konepajan lukion ja aikuislukion kampus sijoittuu kahteen osoitteeseen Elimäenkadulla ja Töysänkadulla.

Konepajan lukion nuorten linja aloittaa toimintansa elokuussa 2024 osoitteessa Elimäenkatu 23. Lukiokampus laajenee, kun Töysänkadun tilat valmistuvat elokuussa 2025.

– Kympin Tilat -palvelussa pilotoimme tässä korjausrakentamishankkeessa tavoitebudjetillista projektinjohtourakkaa. Uudisrakentamisessa tästä toteutusmallista meillä on hyviä kokemuksia, toteaa Helsingin kaupungin projektinjohtaja, arkkitehti SAFA Päivi Halme.

– Helsingin kaupungin valitsema aikaisen integroinnin toteutusmalli on mielestäni moderni tapa toteuttaa rakennushankkeita ja soveltuu erityisen hyvin hankkeeseen, jossa tilojen rakentaminen on vaiheistettu ja rakennus on käytössä koko projektin ajan. Valittu toteutusmalli kehitysvaiheineen mahdollistaa kaikkien hankeosapuolien osaamisen saamisen mukaan suunnitelmiin ja toteutukseen sekä pienentää oleellisesti riskiä yllättävistä kustannusaiheista. Lisäksi kehitysvaihe mahdollistaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden huomioimisen yksityiskohtaisesti, NCC:n korjausrakentamisen toimialajohtaja Jarkko Heinonen toteaa.

Rakennushankkeessa on kokonaisuudessaan kyse vuosina 1942–87 rakennetun 7-kerroksisen opetus- ja toimistorakennuksen perusparantamisesta ja tilamuutoksista. Helsingin kaupungin omistaman kiinteistön Töysänkadun puoleiset tilat ovat aiemmin olleet Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinon tiloja. Stadin aikuis- ja ammattiopiston tilat säilyvät samassa rakennuksessa Teollisuuskadun puoleisissa tiloissa.

Lisätietoja:
Jarkko Heinonen, toimialajohtaja, NCC, jarkko.heinonen@ncc.fi, 040 660 4051
Päivi Halme, projektinjohtaja, arkkitehti SAFA, Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala, paivi.halme@hel.fi
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC​, ​merja.alastalo@ncc.fi​, ​050 316 5887​

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Konsernimme toimialoja ovat rakennus- ja infrastruktuurihankkeet, asfaltin ja kiviainesten tuotanto sekä kiinteistökehitys. Vuonna 2023 NCC:n liikevaihto oli noin 57 miljardia Ruotsin kruunua ja työntekijöitä oli 12 200. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.