Vuosi ilman tapaturmia

NCC:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisessa saavutettiin lokakuussa merkkipaalu turvallisuustyössä: omien työntekijöiden osalta tuli täyteen vuosi ilman tapaturmataajuudessa huomioitavia työtapaturmia, eli tapaturmia, joista aiheutuu yhden tai useamman päivän sairauspoissaolo.

Vuosi ilman tapaturmia kertoo sinnikkäästä ja tavoitteellisesta työstä työturvallisuuden parissa.

– Tämä on todella hieno saavutus, joka on vaatinut asenteiden muutosta ja paljon työtä koko porukalta. Suuri kiitos kuuluu etenkin työmaahenkilöstölle. Ilman asiaan sitoutumista ja kaverista huolehtimista työmaiden turvallisuusilmapiirin parantuminen ei olisi ollut mahdollista, toimialajohtaja Jari Lehtinen painottaa.
– Huomiota ei saa kääntää hetkeksikään pois, vaan työtä työturvallisuuden parantamiseksi on jatkettava yhtä sitoutuneesti kuin tähänkin asti, Lehtinen jatkaa.

Työturvallisuutta kehitetään NCC:llä johdonmukaisesti eteenpäin. Tapaturmien määrä NCC:n työmailla onkin enemmän kuin puolittunut viidessä vuodessa. Jatkossa huomiota kiinnitetään entistä enemmän myös aliurakoitsijoiden turvallisuusasenteen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Lisätietoja:
Jari Lehtinen, toimialajohtaja, NCC, puh. 0400 430 555
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC, puh. 050 316 5887

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto ilman Bonavaa oli 5,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 16 000. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.