NCC ja Helsingin kaupunki suunnittelevat mittavaa aluekehityshanketta Savonkadulle

NCC hakee kehittämisvarausta Alppilan ja Pasilan Savonkadun alueelle. Tavoitteena on kehittää yhdessä Helsingin kaupungin kanssa alueesta hiilineutraali kaupunginosa sekä luoda Savonkadusta yhteisöllinen, aktiivinen ja viihtyisä keskustamainen katutila, johon toimistotalojen aulatilat, liikkeet ja palvelut avautuisivat.

Kehittämisvarausalue sisältää alustavasti yhteensä noin 160 000 kerrosneliön laajuudelta toimitilarakentamista Savonkadun molemmin puolin, hotelli-, liiketila‐, pysäköinti‐, hybridi‐ ja opetustiloja sekä asuntoja. NCC tutkii aluetta myös sen uusien pääkaupunkiseudun toimitilojen sijoittamista varten. Kehitysvarauksen lisäksi NCC:llä on aikomus hakea alueelle tonttivarausta toimistorakentamiseen 45 000 kerrosneliölle, mutta kuitenkin vähintään 35 %:lle koko kehitysvarauksen laajuudesta.

- Alueen kehittämisen tavoitteena on saavuttaa synergiaetua koko yhteisölle jakamisen kulttuurin kautta, mikä parantaa energiatehokkuutta, tilatehokkuutta ja palveluiden saatavuutta, sanoo Senior Developer Heikki Alén NCC:ltä.

Kaupungin kanssa aktiivisen osallistamisen kautta suunnittelussa haetaan eri vaihtoehtoja alueen elävöittämiseksi ja liittämiseksi tehokkaasti kantakaupungin toimintoihin. 

- Pasila on kasvava työpaikka- ja pääkonttorialue, jonka houkuttelevuutta tukee sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella. Savonkadun kehittäminen on merkittävä laajentumissuunta Pasilan toimitilarakentamisessa, taustoittaa Helsingin kaupungin kiinteistökehityspäällikkö Ilkka Aaltonen.

Savonkatu yhdistää uutta ja vanhaa

Suunnittelun arkkitehtina toimii JKMM Arkkitehdit. Arkkitehtuurilla haetaan korkeatasoista, tiivistä kaupunkirakennetta ja yhdistävää tekijää historiallisen Konepaja-alueen ja uuden Keski-Pasilan alueen välille. Asuinkortteleiden ja toimitilakortteleiden väliin jää vihervyöhyke avokallioineen. Osana kehittämissuunnittelua huomioidaan koulu- ja oppilaitosrakennuksien toiminnot sekä suojeltu vanha koulurakennus radan varressa. 

Energiatehokkaat ratkaisut ja jakamistalous tukevat Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman tavoitteita

Suunnittelun tavoitteena on toteuttaa alueen toimintoja keskitetysti, jolloin saavutetaan tehokkaampia ratkaisuja kuin yksittäiseen kiinteistöön toteutettuna. Alueen keskiössä on yhteisö, joka jakaa resurssejaan työyhteisöjen ja asukkaiden välillä. Asukkaat, resurssien potentiaaliset käyttäjät ja muut toimijat osallistetaan konseptin kehittämiseen. Rakennettavien rakennuksien käyttöasteen nostamista tilaresurssien jakamisen kautta suunnitellaan yhdessä kiinteistöalan startup Tractr Oy:n kanssa. 

Alueen energiakokonaisuuden kehityssuunnittelun toteutuskumppanina on Helen Oy. Korkean alueellisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi keskitytään paikallisten resurssien, kuten geoenergian, aurinkosähkön ja -lämmön, hyödyntämiseen.

Hankkeen eteneminen

Kehittämisvarauksen käsittely alkaa Kaupunkiympäristölautakunnassa 15.9.2020. Alueen suunnitelman huolellisen valmistelun jälkeen voidaan arvioida, että ensimmäisten vaiheen rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2023. Tavoitteena on, että kaupunkilaiset pääsevät mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan alueen kehittämiseen koko hankkeen keston ajan. 

Lisätietoja:

Heikki Alén, Senior Developer, NCC Property Development, p. 040 567 6619, heikki.alen@ncc.fi

Satu Holm-Jumppanen, mediasuhteet, NCC, puh. 050 305 4718, satu.holm-jumppanen@ncc.fi

Ilkka Aaltonen, kiinteistökehityspäällikkö, maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, puh. 09 310 36441, ilkka.aaltonen@hel.fi 

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 5,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 15 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä.