NCC:n rakentamalle asuntokohteelle Espoon Niittykummussa LEED Gold -sertifikaatti

Espoon Niittykummussa sijaitsevan Riihitontun asuntokohteen ensimmäinen vaihe on saanut LEED Gold -tason sertifikaatin. NCC on rakentanut kohteen NREPille. Riihitontun uudisasuntokohde on järjestyksessään neljäs asuntokohde Suomessa, joka yltää tähän toiseksi korkeimpaan LEED-luokkaan.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. Sen mukaan sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella neljään eri luokkaan: Certified, Silver, Gold ja Platinum. Riihitontun asuntokohteen lisäksi Suomessa on vain kolme muuta LEED Gold -tason sertifikaatin saanutta asuinrakennusta.

Sertifikaatin perusteista käy ilmi, että kesäkuun lopulla valmistunut Riihitontun ensimmäinen vaihe saa hyvät pisteet sijainnin ja aluetehokkuuden kategoriassa. Tähän vaikuttavat hyvät julkisen liikenteen yhteydet ja läheiset palvelut. Pyöräilijöiden tarpeet on huomioitu riittävällä pyöräpaikoituksella.

Vesi- ja energiatehokkuuden osalta kohde saa pisteitä pienivirtaamaisilla vesikalusteilla, energiatehokkailla talotekniikkaratkaisuilla ja aurinkosähköjärjestelmällä. Arvostelussa on kiinnitetty huomiota myös työmaan vastuulliseen toimintaan. Rakentamisen aikana noudatettiin tarkasti etukäteen laadittua ympäristö- ja puhtaudenhallintasuunnitelmaa ja työmaan jätteet lajiteltiin ja kierrätettiin asetettujen LEED-vaatimusten mukaisesti.

– Yhteistyö projektin kaikkien osapuolten välillä oli aktiivista, jotta sertifikaatin asettamat tavoitteet saatiin toteutumaan, kertoo asuntorakentamisen toimialajohtaja Timo Suominen NCC:ltä.

– NREPin toimintaa ohjaa tavoitteemme olla hiilineutraali vuoteen 2028 mennessä. NREP sai Suomen ensimmäisen asumisen LEED Gold sertifikaatin marraskuussa 2021. On hienoa nähdä, kuinka tavoitteemme sertifioida kaikki kohteemme vähintään LEED Gold -tasolla konkretisoituu toiminnassa, kertoo vastuullisuuspäällikkö Victor Holmqvist NREPistä.

Tavoitteena on saada LEED Gold -tason sertifikaatti myös Riihitontun rakenteilla oleville toiselle ja kolmannelle osalle. 

Riihitontun ensimmäinen vaihe valmistui kesäkuun lopulla ja uudet asukkaat ovat jo muuttaneet asuntoihin. Korttelikokonaisuuden ensimmäisessä osassa on 220 asuntoa. Toinen vaihe valmistuu syksyllä 2023 ja kolmas vaihe kesällä 2024. Yhteensä Riihitonttuun tulee 602 asuntoa.

Lisätietoja:

Timo Suominen, toimialajohtaja, NCC, timo.suominen@ncc.fi, p. 050 664 54
Jannica Aalto, viestintäpäällikkö, NREP, jaaa@nrep.com, p. 045 134 7636
Merja Alastalo, viestintäjohtaja, NCC,
merja.alastalo@ncc.fi, p. 050 316 5887

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Hallitsemme monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikutamme myönteisesti asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan. Konsernimme toimialoja ovat kiinteistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto. Vuonna 2021 NCC:n liikevaihto oli noin 53 miljardia Ruotsin kruunua ja työntekijöitä oli 13 000. NCC:n osake on noteerattu Tukholman pörssissä.