NCC:n blogi

NCC ylläpitää blogia. Blogikirjoituksissamme asiantuntijat kirjoittavat rakentamisesta, kaupunkien tulevaisuudesta, kestävästä kehityksestä, infrastruktuurista ja muista kiinnostavista aiheista elinympäristössämme. Haluamme innostaa ja luoda vuoropuhelua sinun kanssasi. Alla on 10 viimeisintä blogikirjoitusta. Tervetuloa!

Onnistuuko NCC tavoitteessaan puolittaa CO2-päästöt vuoteen 2020 mennessä?

NCC:ssä jokaiselle kestävän kehityksen osa-alueelle on asetettu seurattava tavoite. Haluamme mm. alentaa päästöjä, vähentää jätteitä sekä olla monimuotoisia ja eettisiä. Tässä vaiheessa saatavilla ovat vuoden 2018 tulokset ja kolmen vuoden seurannan jälkeen voimme jo selvästi nähdä mihin suuntaan toimintamme on kehittynyt.

Turvallinen ja monimuotoinen työyhteisö tuo parhaan tuloksen

NCC:ssä jokaiselle kestävän kehityksen osa-alueelle on asetettu tavoite, jonka edistymistä myös seurataan. Haluamme mm. alentaa päästöjä, vähentää jätteitä sekä olla monimuotoisia ja eettisiä. Tässä vaiheessa saatavilla ovat vuoden 2018 tulokset ja kolmen vuoden seurannan jälkeen voimme jo selvästi nähdä mihin suuntaan toimintamme on kehittynyt.

VDC-tiimin uusi vetäjä Riku Laiho: “Jotta asioita pystyy kehittämään, täytyy olla myös itse konkreettisesti tekemisessä mukana”

Riku Laiho aloitti vastikään NCC:llä uutena VDC-tiimin vetäjänä. Työmaatausta ja käytännön kokemus ohjelmistopuolelta luovat selkärangan asiantuntijuudelle, jota Riku haluaa hyödyntää tuomalla digitaaliset työkalut luontaiseksi osaksi rakentamisen prosessia.

Vatupasseja, räppiä ja savolaisia vääntäjiä – blogikuulumisia Kuopion museon työmaalta

Vuonna 1907 valmistuneen Kuopion Museon peruskorjaus- ja laajennushankkeessa vanhan osan purkutyöt jatkuvat ja uudisosan elementtiasennukset ovat alkaneet. Kirvesmies Jukka Laurio kirjoittaa museon työmaalta blogia, jossa hän kertoo mietteitään ja työmaan kuulumisia.

Niityn rakentaminen tekee hyvää

Rakennetun ympäristön lieveilmiönä pölyttäjät ovat joutuneet ahdinkoon. Helsingin yliopiston eläintieteen dosentti Ilkka Teräs kertoo, mitä voimme tehdä taataksemme hedelmien ja marjojen hyvät sadot myös tulevaisuudessa.

Reve Niaga – Reimagining the built environment

Where does all that material of our streets, walls, buildings and parks come from and where does it end up? Have you ever thought of the cities we live in as material banks for our future environments? If we need to consume less, we need to think about creative ways of creating better environments without Inlägget Reve Niaga – Reimagining the built environment dök först upp på NCC Blog.

Reve Niaga – unelmoidaan uudelleen kaupunkimme

Mistä kaikki kaupunkiemme katujen, seinien, talojen ja puistojen materiaalit tulevat ja minne ne ovat matkalla? Oletko koskaan ajatellut rakennettua ympäristöämme materiaalipankkina tulevaisuuden ympäristöillemme? Jos haluamme kuluttaa vähemmän, on keksittävä luovia tapoja uusien ympäristöjen kehittämiseksi tuottamatta lisää materiaa.

Vantaan sivistystoimen projektipäällikkö Eero Väätäinen: “Projektiallianssi edellyttää tekijöiltään uudenlaista ajattelumallia ja avointa asennetta”

Rajatorpan uusi koulu on Vantaan kaupungin ensimmäinen koulurakennus, jonka suunnittelun pohjana on uusi opetussuunnitelma. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeen läpiviemiseksi.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty: Vastuullisen työmaan toimintamalli kehitti jätelajittelua Tampereella

Tampereen alueella kaikki talonrakennustyömaamme noudattavat NCC:n kestävän kehityksen työtä tukevaa Vastuullisen työmaan toimintamallia. Laatu- ja ympäristövastaava Outi Tervakangas on kollegojensa kanssa tehnyt alueella paljon töitä uuden toimintamallin eteenpäin viennissä.

Kunnonrakentajat tukenut NCC:läisten liikunnallisuutta ja hyvinvointia jo 20 vuotta

NCC:n oma liikuntakerho Kunnonrakentajat viettää parhaillaan juhlavuottaan. Toiminta työyhteisön hyvinvoinnin ja yhteishengen edistämiseksi on jatkunut yhtäjaksoisesti jo kaksi vuosikymmentä. Pääkaupunkiseudulla toimivan kerhon puheenjohtaja Anniina Wallenius ja varapuheenjohtaja Frej Weurlander jakavat tunteen siitä, miten paljon positiivisuutta kerhon toiminta on yhteiseen työympäristöön tuonut.