NCC:n blogi

NCC ylläpitää blogia. Blogikirjoituksissamme asiantuntijat kirjoittavat rakentamisesta, kaupunkien tulevaisuudesta, kestävästä kehityksestä, infrastruktuurista ja muista kiinnostavista aiheista elinympäristössämme. Haluamme innostaa ja luoda vuoropuhelua sinun kanssasi. Alla on 10 viimeisintä blogikirjoitusta. Tervetuloa!

Harppuunan Puosun työmaalla vastuullisuus on osa päivittäistä tekemistä

NCC otti vuonna 2017 käyttöönsä Vastuullinen työmaa -toimintamallin seitsemän pilottihankkeen voimin. Yksi hankkeista on Turun Harppuunakortteliin nouseva asuintalopari Harppuunan Puosu. Kohteen ollessa loppusuoralla, on aika kuulla, kuinka pilottihanke on edennyt.

Työnjohtajan työssä korostuu yhdessä tekemisen merkitys

Kuten mikä tahansa työ, ei työnjohtajankaan työ ole aina pelkästään helppoa ja mukavaa. Kun työmaalla tulee kiire, joutuu usein tekemään nopeita päätöksiä ja haasteet tuntuvat moninkertaistuvan. Työnjohtajien Suvi Partisen ja Teemu Rantasalon tehtävä on ratkoa nämä haasteet.

Robotti-Robbe vähentää rutiinitehtävien työtunteja toimistoilla ja pian myös työmailla

Automaatio on tullut myös toimistoihin auttamaan yksinkertaisissa ja toistuvissa työtehtävissä. NCC:n korjausrakentamisyksikön projektisihteerin Marika Felinin työssä automaatio on otettu avuksi myyntilaskutukseen.

Kiinteistökehitys kuuntelee asiakkaita ja asukkaita – kasvukeskuksiin nousee palveluja sisältäviä toimistotiloja

NCC Property Development kehittää sekä uusia kiinteistöjä että vanhoja kiinteistöjä uudelleen pääkaupunkiseudun kasvualueille. Tällä hetkellä nousee toimistorakennuksia, joissa on palveluja koko alueelle.

Asfalttityömaan todelliset päästöt voidaan nyt mitata

Digitaalisuus on tuonut päällystysalalle uudenlaisia mahdollisuuksia mitata asfaltointityötä. Viimeksi toteutettiin Liikenneviraston digihanke, jossa päällystystyön päästöjä ja energiankulutusta mitattiin reaaliaikaisesti.

VR-laseilla uutta ulottuvuutta käyttäjäpalautteen keräämiseen

Virtuaalitodellisuuslaseilla, eli VR-laseilla katsoja pääsee toiseen maailmaan. Päätä pyörittämällä kuva jatkuu katkeamatta, ja tilaa katsellaan aivan uudesta suunnasta. NCC on hyödyntänyt virtuaalitodellisuustekniikkaa suunnitelmien ja erilaisten mallien esittelyssä loppukäyttäjille.

Soratie talvikuntoon

NCC korjasi päällystämättömän tien kuntoon Uudenmaan Pornaisissa. Soratiellä kulkevat sekä alueen asukkaat että NCC:n kiviainesalueen liikenne. Nyt tie on kova ja kestävä, talvikin saa tulla! Järvenpään ja Porvoon välissä sijaitsee 5000 asukkaan Pornaisten kunta, jossa NCC:llä on kiviaineksen tuotantoalue.

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Oskari Peurakoski: ”Muutos vie epämukavuusalueelle, mutta siihen täytyy suhtautua sallivasti ja positiivisesti”

Laatu, vastuullisuus ja ympäristö – siinä on monta aihetta, joiden parissa rakentajat joutuvat nykyään pähkäilemään tovin, jos toisenkin. Jos kestävien ratkaisujen tekeminen ei aina ole yksiselitteistä päivittäisessä arjessa, ei se ole sitä myöskään työmailla.

WhatsApp-kokeilu tienkorjausurakan työmaaviestinnässä positiivinen kokemus

Perinteisesti infraurakoissa työmaasta kerrotaan työmaatauluin ja -kyltein. Joskus tienkäyttäjille tiedotetaan liikennejärjestelyjen muutoksista paikallislehdissä tai alueelle jaettavissa tiedotteissa.

Kasvihuonekaasujalkaa kevyemmäksi

Meneillään olevan strategiakauden 2016 – 2020 tavoitteena NCC:n hiilijalanjäljen osalta on siirtyä puolta pienempään jalanjälkeen, siis vähentää yrityksemme toiminnan aiheuttamaa CO2-päästöä 50 % verrattuna vuoden 2015 tasoon.