Uuden Hämeenkylän koulun suunnittelu käynnistyi

Hämeenkylän uusi koulurakennus on suunnitteilla edellisen koulun tontille osoitteeseen Varistontie 3. Uudesta koulusta suunnitellaan vuosiluokkien 1–9 yhtenäiskoulua, jota pääsevät käyttämään myös muut kaupunkilaiset. Hanke toteutetaan allianssimallilla tiiviissä yhteistyössä koulun eri osapuolien kanssa.

Hämeenkylän koulun vanha koulurakennus purettiin vuonna 2016 ja oppilaat käyvät parhaillaan koulua kolmessa eri väistötilassa, jotka sijaitsevat Varistossa, Tuomelassa ja Sanomalassa. Uudesta koulurakennuksesta laaditaan parhaillaan hankesuunnitelmaa, joka viedään kaupungin teknisen lautakunnan päätettäväksi 8.5. Tämän jälkeen koululle haetaan rakennuslupaa. Tavoitteena on, että rakennus valmistuu vuonna 2020.

Uutta Hämeenkylän koulua suunnitellaan yhteisenä hankkeena lähellä sijaitsevan Rajatorpan koulun rakentamisen kanssa. Hankkeen projektitoimisto onkin perustettu Rajatorpan nykyisen koulun välittömään läheisyyteen. Yksi toimistolla työskentelevistä NCC:läisistä on projektipäällikkö Jussi Hyttinen, joka on erityisen innoissaan allianssiosapuolten mallikkaasti alkaneesta yhteistyöstä.

- Allianssin toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin. Hankkeen kehittämiseen osallistetaan koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat. Muutama viikko sitten kävimme esittäytymässä koulun henkilökunnalle ja kerroimme hankkeen etenemisestä. Vuorovaikutteinen yhteistyö on toiminut eri osapuolten kesken hienosti ja se on ollut erityisen ilahduttavaa. Haluankin kiittää Hämeenkylän koulun rehtoria Pasi Majasaarta ja apulaisrehtoria Jukka Väisästä todella hyvästä yhteistyöstä. Heillä on vahvaa osaamista siitä, mitä uusi oppimisympäristö tarkoittaa opettajan ja oppilaan näkökulmasta, ja miten tulevien tilojen tulee tätä tukea. Rakentajina meidän tehtävänämme on kuunnella heitä herkällä korvalla, Hyttinen kertoo.

Allianssiosapuolten päivittäinen työskentely tapahtuu projektitoimiston Big room -tilassa, jossa on erillisiä neuvotteluhuoneita pienryhmien työpajatyöskentelyä varten sekä yksi isompi neuvottelutila yhteisille kokouksille. Työpajatyöskentely on osoittautunut erittäin toimivaksi malliksi, jossa jokaisella pienryhmällä on omat vastuualueensa. Allianssin projektiryhmän kokouksissa tiivistetään työpajojen tuloksia ja tehdään tarvittavia päätöksiä sekä sovitaan uusista tehtävistä. Hyttisen yksi keskeisimmistä rooleista on toimia sparraajana sekä luoda innostunut ja kannustava ilmapiiri, jossa ihmiset haluavat yhdessä innovoida ratkaisuja hankkeen parhaaksi.

- Oma fiilikseni on, että tämä on paras malli tehdä yhteistoiminnallista hanketta. On ollut ilo nähdä, kuinka hyvä motivaatio ihmisillä on työskennellä hankkeen tavoitteiden eteen. Uskon, että motivaatio on syntynyt osallistamalla ihmiset vaikuttamiseen ja päätöksentekoon; yhdessä tehdään ja yhdessä sitoudutaan sovittuun. Erinomainen yhteishenkemme näkyy korostetusti siinä, että projektitoimistolle on aina mukava tulla, kun tietää voivansa vaikuttaa asioihin. Omia näkemyksiä rohkaistaan tuomaan esille ja mahdolliset ongelmat ratkotaan aina yhteistuumin. Tilaajan tavoitteet ovat yhteisiä tavoitteitamme, hän summaa.