Työturvallisuusasiat osataan Jyväskylässä

Talonrakennusalan valtakunnallisen Turvallisuus alkaa minusta –kilpailun neljän parhaan joukossa oli kaksi työmaata Jyväskylästä. Toinen niistä oli NCC:n kohde Ruusupuisto.

Vuoden 2014 turvallisimmaksi työmaaksi nousi Skanskan asuntokohde Jyväskylän Postimestari huippupistein 99,4. Kolme seuraavaa ylsi lähes tasapisteisiin: Lemminkäisen asuntotyömaat Nokian Kankaantaan Kerttu (96,9) ja Porin Aurinkopurje (96,8) sekä NCC:n Ruusupuisto (96,7).

Kilpailussa arvioitiin työturvallisuutta kolmella eri tavalla, joista suurin merkitys oli työmaan TR-mittauksella. Tulokseen vaikuttivat lisäksi työmaalla tapahtuneiden työtapaturmien määrä sekä yrityksen työturvallisuustoiminnan ja rakennuttajavelvoitteiden hoidon taso.

NCC:n työmaa Ruusupuisto on Suomen yliopistokiinteistöille kesällä 2015 valmistuva uudisrakennus, johon sijoittuu kasvatustieteiden tiedekunnan ja koulutuksen tutkimuslaitos. Kerrospinta-ala on reilut 9.000 neliömetriä.

Rakennuspäällikkö Tommi Tiihonen on satsannut Ruusupuiston hankkeeseen menestyksekkäästi tarjousvaiheesta alkaen ja ottanut työturvallisuusasiat huomioon jo suunnittelussa.
- Olemme pyrkineet tehokkaalla työnopastuksella löytämään oikeat, turvalliset ja terveelliset työtavat sekä suojainten oikeat käyttötavat. Työsuojelu/työturvallisuus on NCC:ssä yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja myös tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan, rakennuspäällikkö Tiihonen summaa.

Ruusupuiston vastaava työnjohtaja Ville Kupiaisen mukaan työmaalle jalkautetulla työturvallisuushavaintojen tekemisellä on oma iso roolinsa työmaan turvallisuuskulttuuriin.
- Työmaalla tehdään viikoittain useita työturvallisuushavaintoja, jotka käydään läpi työmaahenkilöstön kanssa. Hyväksi havaittu tapa on havainnollistaa puutteita esimerkinomaisesti valokuvin. Havaintojen läpikäyminen viikkopalavereissa on tärkeää työturvallisuudesta viestimisessä, sillä näin ison työmaan työntekijöiden vaihtuvuus on suuri. Havaintojen tekemiseen ja turvalliseen työskentelyyn kannustetaan. Olemme esimerkiksi kokeilleet aliurakoitsijoiden turvallisuushavaintojen kytkemistä heidän mahdolliseen lisäpalkkioon, kertoo Kupiainen.

Työturvallisuudesta vastaava työnjohtaja Sauli Ryynänen vetää viikoittaiset tuotantoinfot työntekijöille. Infoissa painottuvat turvallisuusnäkökulmat yksityiskohtaisten havaintojen ja TR-mittauksessa havaittujen puutteiden läpikäymisen kautta. Ryynänen varmistaa omalla toiminnallaan, että jokainen urakoitsija korjaa omat puutteensa viipymättä. Työturvallisuudesta vastaavan työnjohtajan tukena on koko työnjohtoporras, sillä kaikki työnjohtajat ovat sitoutuneet samalla tavalla puuttumaan epäkohtiin.