Tulevaisuuden kaupunkirakentaminen vaatii rajat ylittävää yhteistyötä

Tulevien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä. Yritysten, kuntien, korkeakoulujen, organisaatioiden ja asukkaiden on tehtävä yhteistyötä uudenlaisen kaupunkirakentamisen mahdollistamiseksi.

Ilmastonmuutos, jatkuva kaupungistuminen ja digitalisoituminen ovat koko yhteiskuntaa koskevia muutoksia, jotka vaikuttavat meihin jo nyt. Tulevaisuus tuo tullessaan uusia haasteita, joita emme ehkä edes vielä tunne.

Markus Salmela on NCC Property Development –liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja ja vastaa osaltaan uusien kehityskohteiden hankinnasta. Hän näkee yhteistyön eri tahojen välillä välttämättömänä:
– Kaikkien pohjoismaisten kaupunkien haasteita ovat yhä suuremmat toimeentulon ja hyvinvoinnin erot, kestävän kehityksen vaatimukset ja älykkäiden infrastruktuuriratkaisujen tarve. Yhteiskuntarakentamista on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti.

Tavoitteena monimuotoinen kaupunki

Asuntopula on pääkaupunkiseudulla ongelmallinen ja tilanteen ratkaiseminen suuri haaste. Asuntoja on rakennettava nykyistä nopeampaa tahtia ja kaikille asukkaille, ei vain varakkaille.

Markus Salmelan mielestä pelkistä asunnoista keskusteleminen ei riitä, vaan kaupunkia on tarkasteltava kokonaisuutena: Miten kehitys vaikuttaa liikuntapaikkojen, terveyspalveluiden, työpaikkojen ja koulujen tarpeeseen? Missä ihmiset tekevät työtä, käyvät ostoksilla ja viettävät vapaa-aikaa? Miten he kulkevat paikasta toiseen? Missä he tapaavat?

Tavoitteena on luoda monimuotoisia kaupunkikeskuksia, joissa on viehättäviä kohtaamispaikkoja, monipuoliset palvelut ja työpaikkoja, jotka houkuttavat ihmisiä kaupungin muista osista. Keskusta-alueilla halutaan liikerakennuksia ja asuintaloja, joiden asumismuodot, rakennustyypit ja hintaluokat vaihtelevat. Lisäksi on tärkeää, että kaupungin eri osat ovat yhteydessä toisiinsa, ja että eri kaupunginosien välillä on viheralueita, infrastruktuuria ja asutusta. Nämä kaikki lisäävät myös turvallisuutta.

– Rajat ylittävä yhteistyö elinkeinoelämän, kuntien ja akateemisen maailman välillä sekä entistä useamman asukkaan osallistuminen kaupunkirakentamisprosessiin on välttämätöntä haasteisiin vastaamiseksi, Markus Salmela sanoo.

Ihmiset haluavat vaikuttaa

Lopputulos on aina paras, kun kaikki vetävät samaan suuntaan. Siksi eri toimijat on saatava mukaan suunnitteluprosessiin jo varhaisessa vaiheessa. Kun suunnitteluprosessiin osallistuvat viranomaisten ja arkkitehtien lisäksi rakennusyhtiöt, kiinteistönomistajat ja asukkaat, tuloksena saadaan entistä toimivampia, innovatiivisempia ja vilkkaampia kaupunginosia.

NCC on laatinut laajan tutkimuksen siitä, millaisena pohjoismaisten suurkaupunkien asukkaat näkevät elämän kaupungissa. Olemme muun muassa selvittäneet, mitä asukkaat ajattelevat parhaillaan tapahtuvasta kehityksestä, millaisena he näkevät tulevaisuuden, ja miten he suhtautuvat toisiinsa. Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia haluaisi vaikuttaa alueen kehittymiseen. Silti vain 23 prosenttia kokee, että heillä on siihen mahdollisuus.

Ihmisten osallistumismahdollisuuksia voidaan lisätä muun muassa kansalaiskeskusteluilla. Menestystekijöihin kuuluu asianosaisten saaminen mukaan ja rohkaiseminen ideoiden esittämiseen varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Se lisää projektin ja eri toimijoiden edellytysten ja toiveiden ymmärtämystä.

Yhteistyöhön ja osallistamiseen perustuvalla kaupunkirakentamisella on paljon etuja. Projektiin asennoidutaan useimmiten myönteisemmin ja kokemusten vaihto helpottaa paikallisten etujen huomioon ottamista. Väärinkäsitykset ja myöhäisistä muutoksista aiheutuvat kustannukset vähenevät.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että rajat ylittävä yhteistyö ja vuoropuhelu mahdollistavat sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien monimuotoisten kaupunkien rakentamisen, Markus Salmela toteaa.