Toimitilat voivat vahvistaa yrityksen tärkeimpiä voimavaroja

Muutakin kuin katto pään päälle. Mikä on yrityksen tärkein voimavara? Monilla aloilla, erityisesti palvelusektorilla, vastaus on itsestään selvä: henkilöstö. Työntekijät ovat toiminnan arvoa luova ydin ja yrityksen fyysinen ilmentymä. Yritys ei nimittäin olisi mitään ilman työntekijöitään. Jos työntekijät olisivat toisenlaisia, myös yritys olisi toisenlainen.

Toinen luonnollinen vastaus kysymykseen tärkeimmästä voimavarasta on brändi. Se käsittää kaikki ne hyvät ominaisuudet, jotka nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat yhdistävät yritykseen: laadun, luotettavuuden, innovaatiot, joustavuuden, vastuullisuuden ja edistyksellisyyden. Toki muutkin asiat vaikuttavat yrityksen menestykseen, mutta työntekijöiden ja brändin merkitystä on vaikea ylittää.

Me NCC:llä olemme vakuuttuneita siitä, että tarjoamme tämän päivän ja tulevaisuuden parhaita toimitiloja. Se on Future Office by NCC© -konseptimme ansiota. Haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan liiketoimintansa tavoitteet, mikä puolestaan vaatii meiltä enemmän kuin pelkkää rakentamista.

Kun suunnittelemme tulevaisuuden toimitiloja, lähtökohtamme on aina asiakkaan tarpeista tehty analyysi: Millaisia ovat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat, haasteet ja visiot? Millaisia huoneita tarvitaan kokouksia, esityksiä, yhteistyötä ja luovaa työskentelyä varten? Tarvitaanko liikuntapaikkoja tai juhlatiloja? Miten yrityksen henki ja arvot näkyvät toimitiloissa? Millainen ensivaikutelma vierailijoille halutaan antaa? Miten yritys pystyy houkuttelemaan parhaita osaajia ja auttamaan heitä yltämään parhaisiin suorituksiin?

Meillä on runsaasti kokemusta ja tutkimusta hyvien työpaikkojen luomisesta. Hyödynnämme työssämme näkemyksiä eri aloilta aina sosiologiasta kognitiotieteisiin, organisaatioteoriaan, ympäristötekniikkaan ja lääketieteeseen. Tiesitkö esimerkiksi, että ikkunan edessä työskentelevät saavat keskimäärin 173 prosenttia enemmän päivänvaloa kuin muut työntekijät, minkä ansiosta he nukkuvat pidempään ja paremmin ja tuntevat itsensä levänneemmiksi? Tai että sairauslomien on osoitettu vähenevän 35 prosentilla, kun ulkoilman saatavuus tiloissa on hyvä?

Loppujen lopuksi koetamme kurkistaa kulman taakse ja havaita tulevaisuuden toimitiloihin vaikuttavat trendit ja suuntaukset.

Toimintamme perustuu siihen, että räätälöimme kullekin asiakkaalle ainutlaatuisen ratkaisun. Tärkein yhteinen nimittäjä kaikille kiinteistöillemme on ympäristöystävällisyys. Otamme rakentamisessa aina huomioon energian ja ympäristön säästämisen, ja rakennuksemme sertifioidaan BREEAM- ja DGNB-järjestelmien mukaisesti. Mikään muu ei ole meille edes vaihtoehto. Tiedämme asiakkaidemme ymmärtävän, että matalampiin käyttökustannuksiin ja henkilöstön hyvinvointiin kannattaa sijoittaa.

Prosessin tuloksena luomme toimitiloja, jotka eivät tarjoa vain kattoa pään päälle, vaan vahvistavat yrityksen tärkeimpiä voimavaroja. Innostuneet työntekijät, jotka viihtyvät ja voivat hyvin työpaikallaan, löytävät parempia ratkaisuja ja ovat tuotteliaampia. Lisäksi yrityksen vahvuuksia heijastavat ja aktiivisesti viestivät toimitilat edistävät liiketoimintaa. Käytämme tällaisista toimitiloista ylpeinä nimitystä Future Office by NCC©.